Filippinerna förbjuder barnäktenskap

En domarklubba.

Nu har Filippinerna en lag mot barnäktenskap. Foto: Pixabay

Barnäktenskap är ett problem som finns i många länder i världen. Men nu har det blivit förbjudet i landet Filippinerna.


Alla människor som är yngre än 18 år räknas som barn. Därför måste man i Sverige och i många andra länder vara minst 18 år för att få gifta sig.


Men flera miljoner barn i världen blir bortgifta varje år. Det finns flera problem med barnäktenskap. Ett av problemen är att många barn som blir bortgifta inte kan gå klart skolan. Därför får de inte en ordentlig utbildning.


Ett annat problem är att det ofta är barnets föräldrar eller släktingar som bestämmer vem barnet ska gifta sig med. Äktenskapet handlar därför inte om kärlek.


Det är vanligare att det är flickor som blir bortgifta, men det händer också att pojkar blir det.


Men nu har ännu ett land i världen förbjudit barnäktenskap. Från och med det här året är nämligen barnäktenskap förbjudet i landet Filippinerna som ligger i Asien.


I Filippinerna är barnäktenskap vanligt men nu har landets president Rodrigo Duterte skrivit under en lag som säger att det är förbjudet att gifta sig med någon som är yngre än 18 år. Det är också förbjudet att hjälpa till att arrangera giftermål där någon av de som gifter sig är under 18 år.


Människor i Filippinerna som bryter mot den nya lagen kan få fängelse i upp till tolv år.

Många organisationer jobbar för att stoppa barnäktenskap i världen. En av organisationerna heter Unicef. Unicef tillhör FN som är en organisation för världens länder. 


Enligt Unicef finns det flera saker som kan hjälpa till att stoppa barnäktenskap. Det kan till exempel vara att ge barnen information. I vissa fall tackar nämligen barnen ja till att gifta sig för att inte göra sina familjer besvikna. Då är det viktigt att informera barnen om att det finns andra alternativ och att de kan vänta med att gifta sig.


En annan sak som kan stoppa barnäktenskap är att skapa lagar mot barnäktenskap. Alla länder har nämligen inte lagar som förbjuder barnäktenskap.Fakta: Barnäktenskap i Sverige

I Sverige är barnäktenskap förbjudet. Barn är alla människor som är yngre än 18 år. Det är också förbjudet att tvinga någon att gifta sig mot sin vilja.

Men trots att det finns lagar mot barnäktenskap finns det ändå barn i Sverige som blir bortgifta. Det kan till exempel hända genom att barnen blir skickade till länder utomlands där det är lagligt med barnäktenskap.


Att få hjälp

Om du undrar något eller behöver hjälp finns det många som du kan prata med.

Du kan till exempel prata med en vuxen på din skola. Det kan vara en lärare, skolsköterska eller kurator.

Du kan också prata med ungdomsmottagningen eller vända dig till organisationer som Bris och Rädda barnen.

Om du är i en nödsituation och snabbt behöver hjälp ska du ringa polisen på 112.

Fakta: FN/Socialstyrelsen

I Sverige måste man vara 18 år
för att få gifta sig med någon.
Men så är det inte överallt.
Vissa länder har inga lagar om
hur gammal man måste vara för att få gifta sig.

 

Filippinerna är ett land i södra Asien.
De har precis fått en ny lag
som säger att man måste vara 18 år för att få gifta sig.
Men innan den lagen kom
var det vanligt att barn gifte sig i Filippinerna.

 

Men det kan vara mycket farligt.
Det är nämligen inte säkert
att barnen vill gifta sig.
Det kan vara deras familj som bestämmer
att de ska gifta sig.

 

Därför är det bra med en lag
som säger att man måste vara över 18 för att få gifta sig.
Då kan ingen tvinga någon annan
att gifta sig med någon som den inte vill gifta sig med.