Smittspridningen kan öka igen i maj

Vaccin

Det är viktigt att människor blir vaccinerade mot covid-19. Foto: Pixabay.

Folkhälsomyndigheten tror att smittspridningen av covid-19 kan öka i maj. Därför är det viktigt att så många som möjligt tar sina vaccindoser.


Nu i våras slutade covid-19 att räknas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Sjukdomar som är allmänfarliga är smittsamma sjukdomar som kan göra människor väldigt sjuka. Samhällssjukdomar är sjukdomar som kan påverka hela samhället på ett dåligt sätt.


Länge var covid-19 både samhällsfarlig och allmänfarlig. Men nu är den inte det längre. En anledning till det är att många människor i Sverige har vaccinerat sig. Då blir inte lika många människor så sjuka längre.


Men nu säger Folkhälsomyndigheten att det finns en risk att smittspridningen ökar nu i maj. I mitten av maj tror Folkhälsomyndigheten att smittspridningen når sin topp och sedan börjar minska igen.


Under sommaren tror Folkhälsomyndigheten att få kommer att bli smittade. Under sommaren är vi nämligen ute mer. Många människor är också lediga och träffar därför inte lika många andra människor som när de jobbar eller går i skolan.


Trots att fler människor kanske kommer att få covid-19 i maj, tror inte Folkhälsomyndigheten att så många kommer att bli allvarligt sjuka. Många människor är nämligen vaccinerade mot covid-19. Många har också haft sjukdomen nyligen och har därför ett skydd mot den.


Men Folkhälsomyndigheten säger att det är viktigt att människor fortsätter att vaccinera sig.

Nu har covid-19 inte smittat
så många på ett tag.
Men i maj kan covid-19
smitta många igen.

 

Det tror i alla fall
Folkhälsomyndigheten.
Folkhälsomyndigheten
är en myndighet som jobbar
med att folk ska må bra.

 

Folkhälsomyndigheten säger
att covid-19 kan ha smittat många
i mitten på maj månad.

 

Men Folkhälsomyndigheten tror inte
att så många kommer att bli väldigt sjuka.