Sri Lankas president ska sluta

En karta där landet Sri Lanka syns.

Sri Lanka ligger i havet utanför Indien.

I landet Sri Lanka har det varit väldigt oroligt den senaste tiden. Många människor har protesterat mot de som bestämmer i landet. Nu ska presidenten sluta så att någon annan kan bli president.  


Sri Lanka ligger i havet utanför Indien och består av en stor ö och flera mindre öar. Den senaste tiden har det varit stora oroligheter i landet.


Människor har protesterat mot de som bestämmer i landet. Människorna är missnöjda över att det är brist på mat och bränsle. Landet har också problem med stora elavbrott. Utöver det har Sri Lanka stora problem med ekonomin. Landet har nämligen inte tillräckligt mycket pengar.


Många människor tycker att det är presidentens fel. Presidenten heter Gotabaya Rajapaksa och har varit Sri Lankas president i ett par år.


Under protesterna har människor tagit sig in i president Gotabaya Rajapaksas palats men han ska inte ha varit där när människorna tog sig in. Senare tog sig människor också in i premiärministerns hem.


Enligt Sri Lankas parlament ska nu president Gotabaya Rajapaksa sluta som president. Ett parlament är ungefär samma sak som riksdagen i Sverige.


I stället för Gotabaya Rajapaksa ska alltså någon annan bli president i Sri Lanka. Enligt parlamentet ska de välja Sri Lankas nya president nästa vecka.

Sri Lanka är ett land
som ligger i södra Asien.
Sri Lanka består av en stor ö
och flera mindre öar.

 

I Sri Lanka har det på senaste tiden
funnits stora problem.
Till exempel har det varit brist på mat
och det har varit många elavbrott.

 

Det har gjort många människor i Sri Lanka
mycket missnöjda.
Därför har många människor demonstrerat.

 

Flera människor har tagit sig in
i president Gotabaya Rajapaksas palats.
Presidenten var inte där när
människorna tog sig in i hans palats.

 

På grund av att så många är missnöjda
ska presidenten nu sluta som president.
Istället ska någon annan ta över hans jobb.