Älgar är bra på att gömma sig

Älgar gömmer sig från jägarna under älgjakten. Foto: Högskolan i Gävle.

Under hösten är det älgjakt i Sverige. Älgarna har blivit bättre och bättre på att gömma sig för jägarna.


Forskare vid Högskolan i Gävle har studerat hur älgar rör sig genom att titta på kameror i skogen. På filmerna syns det att många älgar lämnar sina områden när jägarna kommer.


Forskarna tror att det här kan bero på att djuren blir stressade när de märker att människor med vapen närmar sig med jakthundar. Jakthundarna är tränade på att hitta älgarna i skogen.


När älgarna blir rädda söker de ofta skydd nära en stuga, ett hus eller på en holme som är omgiven av vatten.

– Älgarna har alltid varit utsatta för rovdjur och försökt undvika dem, så när människan kommer in i skogen med sina vapen tänker de att de ska få skydd om de går nära stugor och hus eller ut på en holme omgiven av vatten. På många håll rapporteras det: ”Oj, nu har vi älgar runt huset här”, säger en av forskarna Lars Hillström i ett pressmeddelande.


Att älgarna blivit så bra på att gömma sig från jägarna beror på evolution, menar forskarna. Alltså att älgarna som överlevt jakten fört vidare vad de vet till nästa generation. 

– De som överlever jakten, deras gener, kommer att ju föras vidare och den som är smart nog att göra det i flera år kommer med ännu större sannolikhet att föra sina gener vidare, säger forskaren Petter Hillborg i pressmeddelandet.

Nu på hösten
är det älgjakt i Sverige.
Det betyder att jägare
får skjuta älgar.

 

Men älgarna har blivit bättre på
att gömma sig för jägare.
Det har forskare vid Högskolan i Gävle sett.

 

Forskarna har satt upp kameror i skogen
för att se hur älgarna beter sig.
På filmerna från kamerorna har de sett
att älgarna gömmer sig när jägarna kommer.

 

Älgarna gömmer sig gärna vid hus
eller på öar när jägarna kommer.

 

Att älgarna blir bättre på att gömma sig
tror forskarna beror på evolutionen.
Det betyder att de älgar som är bra på att gömma sig
överlever jakten och kan få nya kalvar
som också är bra på att gömma sig.