Veckans fördjupning: Pengar

Bild på svenska sedlar

Så här ser svenska sedlar ut i dag. Foto: Pixabay

Den svenska kronan har blivit svagare. Det betyder att svenska pengar inte längre är värda lika mycket jämfört med pengarna i andra länder.


Olika länder har olika typer av pengar. Pengarna som används i ett land kallas för en valuta. Sverige har valutan svensk krona. Det förkortas SEK.


Andra länder har andra valutor. Till exempel har USA valutan dollar medan Tyskland och flera andra länder i Europa har valutan euro.    


De olika valutorna är värda olika mycket jämfört med varandra. Det finns flera olika saker som påverkar hur mycket en valuta är värd.


Som det är nu är den svenska kronan svag. Det betyder att den inte är så mycket värd jämfört med valutorna i andra länder. Det gör det dyrt för oss i Sverige att köpa saker från andra länder. Det kan också bli dyrt att åka på utlandssemester.


SVT har intervjuat Jens Magnusson. Han är chefsekonom på banken SEB. Han säger att en anledning till att svenska kronan är värd mindre beror på att det just nu finns en del problem i världen. Ett sådant problem är inflationen som gör att saker blir dyrare att köpa.


Den svenska kronan är en liten valuta. Det betyder att få människor i världen använder den.


När det är problem i världen är det enligt Jens Magnusson vanligt att små valutor blir svagare, det vill säga mindre värda jämfört med större valutor som fler människor använder.  


Men att den svenska kronan är svag är inte bara dåligt. En del företag i Sverige jobbar med att sälja saker till andra länder. När den svenska kronan är svag blir det billigare för de andra länderna att köpa saker från Sverige och de vill därför köpa mer.

Text av Felicia Green
Veckans fördjupning: Pengar

Pengar från Lydien

För länge sedan fanns det inga pengar. I stället bytte människorna saker med varandra. En person som till exempel behövde ull fick byta till sig det. Kanske kunde den få ull mot mjölk eller ett verktyg.


Men att byta saker med varandra kan vara svårt. Det var inte alltid människorna var överens om värdet på sakerna.


Det behövdes därför ett betalmedel med ett bestämt värde. I början använde människor ädelmetaller, pärlor och andra saker som de tyckte var värdefulla.


Men med tiden började människor att skapa pengar. De äldsta pengarna som har hittats är mynt som kommer från Lydien som låg i dagens Turkiet. Där skapade människor mynt för cirka 2 700 år sedan.

Ett mynt från Lydien. Foto: Wikimedia commons


Svenska pengar

Från Lydien spred sig användandet av mynt snabbt till Grekland och andra länder. Men det dröjde mer än 1 500 år innan vi i Sverige började skapa våra egna mynt.


Kungen Olof Skötkonung var den som började göra mynt i Sverige. Mynten tillverkades i Sigtuna norr om Stockholm och var gjorda av silver.


Sedan Olof Skötkonungs silvermynt har Sverige haft många olika sorters pengar. År 1873 började vi att använda kronor.

Olof Skötkonung lät tillverka svenska mynt. Foto: Thomas Adolfsson/Nordiska museet


Sedlar och mynt

Länge bestod pengarna i Sverige av mynt men år 1661 var Sverige först i Europa med att börja använda sedlar. De blev snabbt populära eftersom de var så lätta och smidiga.


I början av 1600-talet hade Sverige nämligen börjat använda kopparmynt. Koppar är mindre värdefullt än silver. För att kopparmynten skulle bli lika mycket värda som silvermynt blev de därför enorma. Det största myntet vägde nästan 20 kilo.

Ett svenskt kopparmynt från 1600-talet. Det väger 19,7 kg. Foto: Jens Mohr/Statens historiska museerKontantlöst samhälle

I dag betalar många människor helst med kort och andra digitala betalsätt. Man säger att samhället börjar att bli kontantlöst. Kontanter är ett annat ord för sedlar och mynt.


Att betala utan kontanter kan vara väldigt smidigt, men det finns problem. Vissa grupper, till exempel väldigt gamla människor, kan tycka att det är svårt att betala utan kontanter.


Det kontantlösa samhället får också problem om strömmen försvinner eller om internet inte fungerar. Då går det nämligen inte att betala med kort eller att exempelvis använda Swish.

I dag betalar många med kort. Foto: Pixabay

I Sverige har vi valutan kronor.
Det är alltså svenska kronor
som vi använder för att betala för saker.
Svenska kronor förkortas SEK. 

 

Men i andra länder använder människor
andra valutor för att betala för saker.
I USA till exempel använder de dollar.
Och i Tyskland och många andra europeiska länder
använder de valutan euro. 

 

Olika valutor är värda olika mycket.
En svensk krona är inte samma sak
som en amerikansk dollar till exempel.
Hur mycket en valuta är värd
beror på många olika saker
och förändras hela tiden. 

 

Just nu är den svenska kronan
inte värd så mycket jämfört med andra valutor.
Därför säger man att den svenska kronan är svag.
Det gör det dyrt för oss i Sverige
att köpa saker från andra länder. 

 

Men att den svenska kronan är svag
är inte bara dåligt.
Det betyder till exempel också
att det är billigt för andra länder
att köpa saker av oss i Sverige.
Därför vill fler företag och länder
köpa saker från Sverige just nu. 

 

Veckans fördjupning: Pengar

 

Pengar från Lydien

Pengar har inte alltid funnits.
Förr i tiden när pengar inte fanns
brukade man byta saker med varandra.
Om någon behövde mat kunde den till exempel
byta till sig det för något den hade. 

 

Men människor var inte alltid överens
om vad saker var värda.
Därför började man istället byta saker
med bestämda värden. 

 

I början använde man till exempel
pärlor eller ädelmetaller.
Men snart började man göra mynt. 

 

Det äldsta myntet som någon har hittat
är från Lydien som ligger i dagens Turkiet.
Där skapade människor mynt
för cirka 2 700 år sen. 

Svenska pengar

I Sverige började vi skapa mynt
för ungefär 1 000 år sen.
Det var kungen Olof Skötkonung
som började göra mynt i Sverige. 

 

Sen dess har vi haft många olika mynt i Sverige.
Men år 1873 började vi använda kronor. 

Sedlar och mynt

Länge bestod pengarna i Sverige av mynt.
Men år 1661 var Sverige först i Europa med
att börja använda sedlar.
De blev snabbt populära eftersom de var så lätta och smidiga.

 

Mynt var nämligen inte alltid så smidigt.
Speciellt inte när vi i Sverige använde koppar
för att göra mynt.

 

För att kopparmynten skulle bli lika mycket värda
som silvermynten man använde innan koppar
behövde kopparmynten vara väldigt stora och tunga. 

Det största myntet vägde nästan 20 kilo

Kontantlöst samhälle

Idag använder färre och färre människor sedlar eller mynt.
Ett annat ord för sedlar och mynt är kontanter.
Därför säger man att Sverige börjar bli
ett kontantlöst samhälle. 

 

Men det finns problem med att inte använda kontanter.
Vissa människor kanske tycker det är svårt
att använda andra betalsätt.
Till exempel kan gamla människor tycka det är svårt
att lära sig hur till exempel kort eller swish fungerar.

 

Det blir också problem om elen skulle försvinna.
Då kan man inte betala med kort eller mobilen
eftersom de inte fungerar utan el.