Fimpar läcker ut gifter i naturen

Enligt forskare vid Göteborgs universitet kan filterfimpar innehålla 7 000 olika kemikalier. Foto: Pixabay.

Forskare vid Göteborgs universitet vill att filtren från cigaretter ska förbjudas. De skriver att filtren läcker ut mikrofiber och kemikalier som är farliga för vattenlevande mygglarver.

Fimpar från cigaretter brukar synas överallt på marken. Men fimparna är väldigt dåliga för naturen och djuren.

När en cigarettfimp slängs på marken är det oftast bara filtret kvar. Filtret finns för att filtrera bort en del av det farliga i cigarettröken när en person röker. Men om ett filter slängs i naturen läcker gifterna ut.

– Filtret är fyllt med tusentals giftiga kemikalier och mikroplastfiber, så det är inte bara en plastbit som slängs ut i naturen. Det är också ett farligt avfall, säger Bethanie Carney Almroth i ett pressmeddelande. Hon är professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet.

Forskarna i Göteborg har upptäckt att mikrofiber och kemikalier från filtren är giftiga för vattenlevande mygglarver. Forskarnas tester visar att mygglarverna fick en 20 procent högre dödlighet från fimparna.

– Cigarettfiltren är också en stor källa till mikroplaster som läcker ut i vår miljö, något vi vet har en stor negativ påverkan på biologiskt liv, säger Bethanie Carney Almroth.

Nu vill forskarna att filtren förbjuds. 

Fundera och diskutera

1. Vad tycker du om det artikeln handlar om?

2. Vad tänker du om att så många människor skräpar ner?

3. Har du något förslag på hur vi ska få bort en del av skräpet?

Cigaretter är skadliga för hälsan.
Och hamnar cigaretterna i naturen
är de också skadliga för miljön.

 

Forskare vid Göteborgs universitet
har undersökt hur cigarettfimpar påverkar naturen.
De har sett att fimparna innehåller gifter
som skadar till exempel mygglarver.

 

I cigaretten finns ett filter
för att vissa farliga ämnen inte ska
komma med i röken som man andas in när man röker.
Om filtret hamnar i naturen
läcker de farliga ämnena ut i naturen.

 

De farliga ämnena påverkar mygglarver
så att de får en sämre chans att överleva.
Därför vill forskarna att filtren
på cigaretterna blir olagliga.

 

Fundera och diskutera

1. Vad tycker du om det artikeln handlar om?

2. Vad tänker du om att så många människor skräpar ner?

3. Har du något förslag på hur vi ska få bort en del av skräpet?