Mammor lägger mer tid på sina barn

Foto: Pixabay

Enligt Jämställdhetsmyndigheten lägger mammor mer tid på sina barn än pappor. Mammor både leker mer med barnen och tar hand om dem mer. 

Jämställdhetsmyndigheten är en ganska ny myndighet i Sverige. Jämställdhet är när det är jämlikt mellan män och kvinnor. 

I en ny rapport undersöker Jämställdhetsmyndigheten hur mycket tid män och kvinnor i Sverige i genomsnitt lägger på arbete i hemmet.

Att det är i genomsnitt betyder att det är så om man ser till alla män och kvinnor. Det kan alltså finnas kvinnor som gör väldigt lite arbete i hemmet och män som gör väldigt mycket.

Arbete i hemmet är arbete som till exempel att städa, tvätta och ta hand om barn. Förr i tiden var det oftast kvinnor som skötte arbetet i hemmet medan män hade jobb där de fick betalt. 

På 1960- och 1970-talen började allt fler kvinnor i Sverige att jobba utanför hemmet, precis som män. Nu för tiden har de flesta kvinnor i Sverige ett jobb. 

Men jämställdhetsmyndighetens rapport visar att kvinnor i Sverige fortfarande tar hand om hemmet mer än män.

Rapporten visar också att mammor lägger mer tid på sina barn än pappor. Mammor leker till exempel mer med barnen och lägger mer tid på att ta hand om dem. 

Men pappor lägger lika mycket tid som mammor på att vara med vid barnens aktiviteter och de hjälper till med läxorna nästan lika mycket som mammor. 

Mammor är också föräldralediga mer än pappor. Föräldraledighet är när man får ledigt från jobbet för att vara hemma med små barn. 

I rapporten säger Jämställdhetsmyndigheten att män och kvinnor måste dela mer på arbetet i hemmet. De vill till exempel att pappor ska vara hemma mer med barnen när de är små.

Jämställdhetsmyndigheten är en myndighet
som jobbar med att Sverige ska vara jämställt.
Jämställdhet betyder att samhället
är lika för kvinnor och män.

 

Jämställdhetsmyndigheten har
skrivit en ny rapport.
Rapporten handlar om
hur mammor och pappor tar hand om sina barn.

 

I rapporten står det att mammor
lägger mer tid på
att leka med och ta hand om sina barn
än vad pappor gör.

 

I rapporten står det också
att mammor och pappor
lägger lika mycket tid
på att vara med på barnens aktiviteter.