Veckans fördjupning: Invasiva arter

Arkiv med powerpoints

En grön pil som pekar nedåt

Ladda ner veckans powerpoint:Invasiva arter är arter som är i en miljö där de inte hör hemma. Foto: Pixabay

Regeringen satsar mycket pengar på att bekämpa spridandet av invasiva arter. Läs mer om några exempel på invasiva arter och var de kommer från i barnens artikel.


För att underlätta grejandet i klassrummen har vi tagit fram bilder att använda samt länkar till källor. Vi har även tagit fram en Powerpoint som följer samma struktur som barnens fördjupningsartikel. Efter presentationen i klassrummet får barnen genom fördjupningsartikeln en möjlighet att repetera och befästa de nyvunna kunskaperna. Uppmuntra gärna barnen att dela med sig av sina nya kunskaper till föräldrar.

Fler Arkivet till News of the day – veckans fördjupningar