Veckans fördjupning: Människan

Arkiv med powerpoints

En grön pil som pekar nedåt

Ladda ner veckans powerpoint:Veckans fördjupning: Människor
Människor på ett övergångsställe. Foto: Ryoji Iwata/Unsplash

Vi människor blir allt fler på jorden. Vid nyår så fanns det ungefär 8,019 miljarder människor. Läs mer i barnens artikel om människor.


För att underlätta grejandet i klassrummen har vi tagit fram bilder att använda samt länkar till källor. Vi har även tagit fram en Powerpoint som följer samma struktur som barnens fördjupningsartikel. Efter presentationen i klassrummet får barnen genom fördjupningsartikeln en möjlighet att repetera och befästa de nyvunna kunskaperna. Uppmuntra gärna barnen att dela med sig av sina nya kunskaper till föräldrar.

Fler Arkivet till News of the day – veckans fördjupningar