Veckans fördjupning: universitet

Arkiv med powerpoints

En grön pil som pekar nedåt

Ladda ner veckans powerpoint:Sillar. Foto: Shutterstock

Kvinnor har fått studera på universitetet i över 150 år. Få reda på vem den första kvinna var och hur Sveriges utbildningssystem fungerar i barnens artikel om universitet.


För att underlätta grejandet i klassrummen har vi tagit fram bilder att använda samt länkar till källor. Vi har även tagit fram en Powerpoint som följer samma struktur som barnens fördjupningsartikel. Efter presentationen i klassrummet får barnen genom fördjupningsartikeln en möjlighet att repetera och befästa de nyvunna kunskaperna. Uppmuntra gärna barnen att dela med sig av sina nya kunskaper till föräldrar.

En lektionssal på ett universitet. Foto: Dom Fou/Unsplash
Präster går på universitet för att få arbeta i kyrkan. Foto: Pixabay
Uppsala universitet. Foto: David Naylor/Uppsala universitet

Fler Arkivet till News of the day – veckans fördjupningar