Färre böcker på bibblan

Färre böcker på bibblan
Varje år sammanställer Kungliga biblioteket Sveriges officiella biblioteksstatistik.

Antalet böcker på Sveriges bibliotek minskar. Det visar ny statistik från Kungliga biblioteket.


Under förra året fanns det nästan en halv miljon färre böcker och tidskrifter på de offentligt finansierade biblioteken jämfört med året innan. Det visar siffror från Kungliga bibliotekets årliga mätning. 


I undersökningen uppger folkbiblioteken att de, trots minskningen med 449 000 fysiska medel, försöker behålla sina bestånd av skönlitteratur och barnmedier. Antalet titlar inom de här bestånden har därför varit oförändrat de senaste åren. Även antalet böcker och tidskrifter på skolbiblioteken uppges vara oförändrat.


Samtidigt som antalet fysiska böcker och tidskrifter minskade ökade folkbibliotekens e-titlar med 15 procent förra året.


Det är inte enbart antalet fysiska medier som minskar. Folkbiblioteken minskar även i antal. Sedan millennieskiftet har de offentligt finansierade folkbiblioteken i Sverige minskat med 371 stycken. Backar vi bandet ännu längre tillbaks blir tappet ännu större. År 1995 fanns det 1 539 öppna folkbibliotek i Sverige, samma siffra för 2021 är 1 080.

Text av Anna Hultberg

Fler Artiklar