Föräldrar mår bättre när båda jobbar

Enligt en studie från Umeå universitet påverkar föräldrars uppdelning av lönearbetet deras psykiska mående.

Anna Baranowska-Rataj, docent i sociologi vid Umeå universitet, har gjort en studie där hon har gått igenom data som omfattar närmare 8 000 föräldrar från 25 europeiska länder. Samtliga föräldrar var mellan 25 och 50 år gamla och hade barn i förskoleåldern.

Att låta en förälder ansvara för familjens försörjning medan den andre sköter hemmet kan underlätta livspusslet. I vissa länder kan dålig tillgång till barnomsorg dessutom göra uppdelningen nödvändig.

Men enligt studien är depressiva symptom vanligare i par där endast en förälder lönearbetar jämfört med par där båda bidrar till familjens försörjning.

Förutom att två löner ger familjen en bättre ekonomi finns det även andra fördelar, som möjligheten att kunna knyta sociala kontakter genom arbetet.

I par där endast en förälder arbetar är risken dessutom större att båda föräldrarna plötsligt står utan arbete.

– Specialisering av roller i familjen innebär, förutom att det försämrar föräldrarnas välbefinnande på kort sikt, en långsiktig risk för övergång till dubbel arbetslöshet. Detta är förknippat med ännu
allvarligare psykiska hälsoproblem, säger Anna Baranowska-Rataj i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

Text av Felicia Green

Fler Artiklar