Studie: Lek-metod skapar lugn i klassrummet

Kan man leka sig till lugn och ro i klassrummet? Det menar skaparna bakom Pax. Nu har forskare låtit svenska lärare testa metoden.

Pax är en metod för att på ett lekfullt vis förbättra studieron i klassrummet. Metoden har utvecklats under många år men i Sverige används den sällan.

Nyligen har en grupp forskare undersökt vad svenska lärare tycker om den svenska varianten av metoden: Pax i skolan.

Målet med metoden är att skapa ett lugnt och tryggt klassrum samtidigt som eleverna får träna på självkontroll under lekfulla former.

För att nå målet bestämmer läraren och eleverna vilka regler som gäller i klassrummet. En regel kan till exempel vara att man ska sitta kvar på sin plats.

Eleverna delas sedan in i grupper som hjälps åt att följa reglerna. De grupper som lyckas belönas med en kort aktivitet, som att få dansa till en låt.

Lärarna i studien testade Pax i skolan under ett läsår och uppgav att de tyckte att det blev mer lugn och ro i klassrummet och relationerna mellan lärare och elever förbättrades.

En av forskarna bakom studien är Elinor Schad, psykolog och universitetslektor vid Lunds universitet.

– Även om de flesta lärare till en början kände oro över Pax-spelet försvann det efter att de hade börjat arbeta med det. Baserat på våra resultat tycker vi att programmet har en hög social validitet även i en svensk kontext, säger hon i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Text av Felicia Green

Fler Artiklar