Tal-till-text kan ge stöd i skrivandet

I en studie från Göteborgs universitet har elever med och utan skrivsvårigheter fått testa att läsa in sina texter muntligen.

Tal-till-text är ett tekniskt verktyg som kan användas på bland annat datorer och telefoner. Med hjälp av verktyget kan man tala in texter.

I arbetet med en ny avhandling har logopeden och doktoranden Sanna Kraft låtit mellanstadieelever använda verktyget för att skriva texter.

Hon lät elever med och utan läs- och skrivsvårigheter testa verktyget och undersökte bland annat hur elevernas texter med tal-till-text skilde sig från texter som var skrivna på tangentbord. Även olika problem och möjligheter med verktyget undersöktes.

Resultatet tyder på att tal-till-text kan underlätta skrivandet för elever, och då särskilt elever med skrivsvårigheter.

Men samtidigt är det ett verktyg som man behöver lära sig att använda på ett bra sätt. Studien visade till exempel att det i vissa fall var bäst att kombinera tal-till-text med att skriva på tangentbordet.

Det visade sig även att eleverna lyckades att anpassa sitt språk så att texterna de skapade inte lät talspråkliga trots att de hade skapats genom inläsning.

– Resultatet är lovande och uppmuntrar till vidare forskning om tal-till-text som skrivredskap för elever med läs- och skrivsvårigheter, säger Sanna Kraft i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Text av Felicia Green

Fler Artiklar