Hur lär jag mitt barn att sätta gränser?

barn

Vår internetexpert har tidigare skrivit ett inlägg om hur man lär barn att undvika pedofiler på nätet. Ett av hennes tips var att det var viktigt att lära barnen att sätta gränser så att de själva skulle kunna känna vad som är ok och inte.

Har du några tips på hur man kan lära barn att sätta gränser? Måste man lära dem det eller känner de per automatik vad som är en ok handling och inte?

Att lära barn sätta gränser, säga nej och stå upp för sin egen åsikt, är viktiga beteenden i många olika situationer, både i relationer barn emellan och mellan barn och vuxna. Många förskolor tränar de här beteendena redan med små barn idag vilket är mycket bra.

Även som förälder kan man uppmuntra dessa beteenden på olika sätt. Du kan tala med ditt barn om hur viktigt det är och ni kan tillsammans fundera över hur man kan göra i olika situationer. När barnet själv utför ett sådant beteende eller om ni ser ett annat barn göra det kan det också ligga till grund för ett samtal.

När ditt barn uppvisar ett gränssättande beteende som du tycker är bra kan du också uppmuntra det genom att berömma barnet. På så sätt visar du att du uppskattar det men hjälper också barnet själv att bli medveten om vad han eller hon just gjort. Då får ni också tillfälle att prata om ifall det kändes bra att göra så. På samma sätt kan man göra om barnet inte sagt nej eller stått upp för sig själv i ett sammanhang där det skulle behövts. Prata med barnet om hur det kändes och om hur barnet kunde gjort istället.

Med äldre barn kan man föra resonemanget på en mer avancerad nivå och prata lite mer om hur vuxna kan säga och göra när de vill locka med barn på saker som inte är bra för barnet. När barnet förstår det kan man också prata om hur man gör som barn/ungdom för att inte förledas att gå med på det. Det kan handla om att fortsätta säga nej, våga lämna ett samtal med en vuxen som lockar en till saker man inte vill, oavsett om det är ett samtal som sker direkt, via telefon, på en chatt eller på sociala medier, tala med en vuxen person som man litar på, förälder, skolpersonal eller någon annan.

Att som förälder föregå med gott exempel är också ett sätt att lära barn att göra saker, så om du själv är tydlig med dina gränser och säger nej på ett adekvat sätt lär ditt barn av dig.

Fler Liv Svirsky