Min brorsdotter fuskar när vi spelar spel, vad ska jag göra?

spel

Min brorsdotter är tio år och fuskar när hon spelar spel. I början brydde jag mig inte så mycket men eftersom det inte verkar avta och hon blir allt äldre känns det konstigt att låta det passera. Spelar vi tex kort eller något annat sällskapsspel tjuvkollar hon när hon tror att ingen annan märker. Min bror och hans sambo ställer ganska hårda krav på sina barn. Jag vet inte om det finns något samband. Men min fråga är hur får man detta att sluta och hur konfronterar jag henne på bästa sätt (jag har gjort det någon gång men då förnekade hon det hela). 

Bild Liv SvirskyJag tycker du ska börja med att tala med din bror och hans fru om detta, både att deras dotter fuskar, att du är osäker på hur du ska hantera det och dina funderingar kring om det eventuellt hänger samman med deras höga krav på henne. Tillsammans kan ni kanske komma fram till ett bra sätt att hantera dotterns beteende.

Väljer du att konfrontera henne tycker jag att du ska vara helt ärlig och tala om för henne att du ser att hon tjuvkollar eller fuskar på annat sätt. Hon är så pass gammal att hon bör förstå detta ganska väl. Skulle hon fuska med jämnåriga kommer hon nog inte mötas av så stor förståelse utan snarare av ilska vilket kan få negativa konsekvenser på hennes kamratrelationer.

Av den anledningen är det bra om hon lär sig att spela efter reglerna och också bra om en juste vuxen talar med henne om detta. Om hon förnekar att hon fuskar men du är säker på att hon gjorde det kan du stå på dig men utan att bli arg eller dömande, försök istället att bara vara konstaterande. Du kan också förklara för henne att fusk inte är kul för den hon spelar med och att du hellre vill att ni båda spelar juste om ni ska fortsätta spela.

/ Liv Svirsky,  leg. psykolog, leg. psykoterapeut och utbildad handledare i KBT.

Fler Liv Svirsky