När och hur pratar man bäst med barn om döden?

sorgEn nära anhörig till mig har dött. Min son är endast två år, hur pratar jag med honom om vad som har hänt? 

Hur man talar med barn om döden varierar mycket med barnets ålder men också med barnets utvecklingsnivå. Det är ju inte bara ålder som avgör hur mycket man förstår utan det kan vara stor skillnad mellan jämnåriga barn.

För små barn är döden väldigt svår att förstå, det är den ju även för många vuxna i många avseenden. Man kanske snarast får tala om att personen är borta och att man inte kommer att ses igen men att man kan tänka på personen och vara tillsammans på det sättet. Man kan också titta på bilder, tala om saker man minns och gjort tillsammans och på så sätt hålla minnet av den personen levande. Försök att vara följsam med din sons reaktion och tala med honom om och när han har frågor eller tycks fundera på saken. Kanske gör han det mindre än vad du förväntat dig, men med tanke på hans låga ålder kan det få vara så.

I lite högre åldrar kan barn tala om döden och om att folk dör men ofta utan att egentligen förstå vad de menar när de säger så. Det är mer som att döden som ett begrepp blivit något de hört talas om och därför själva talar om. Även i den åldern behöver man förenkla samtalet om det skulle komma att handla om en person i barnets liv som faktiskt gått bort.

Ju äldre barnet är desto mer kan man prata om hur det faktiskt är och kanske tala om att döden är en naturlig avslutning på livet som kommer om man blir gammal eller svårt sjuk. Det är också viktigt att vara öppen för barnets signaler på sorg, men inte förvänta sig vissa specifika signaler och bli bekymrad över att de inte dyker upp. Barn visar sorg på olika sätt och det finns många sätt som är ok så det viktiga är att vara följsam med barnet. Man brukar tala om att barns sorg är randig, det vill säga att barnet kan växla snabbt mellan stunder av stor sorg och stunder då barnet tycks helt obekymrat över det som hänt.

Äldre barn, ofta någonstans efter 10-års åldern brukar få en större förståelse för döden och kan också bli rädda för den på ett sätt som visar att de förstår den på ett nytt sätt och förstår den separation som den oundvikligen medför. De kan oroa sig för sin egen förestående död men även att någon närstående ska gå bort.

Det finns en rad böcker riktade till barn i olika åldrar som tar upp temat döden och de kan vara en bra utgångspunkt för ett samtal. Att läsa en sådan bok tillsammans med barnet och att samtidigt prata om den som gått bort i er familj kan ge dig som förälder hjälp att tala om det som hänt och barnet tillfälle att reflektera och ställa frågor. Boken blir därmed ett stöd för ert samtal.

Här tipsar biblioteket om barnböcker som handlar om döden.

Fler Liv Svirsky