Vid vilket ålder är det bäst att flytta?

flyttlass

Vi är en familj med två små barn. Just nu bor vi i Malmö men vi planerar att flytta norrut närmare släkten i framtiden. Om vi enbart utgår från barnen, när bör vi flytta då? Finns det någon ålder som är bättre eller sämre lämpad för flytt och alla stora omställningar som en ny miljö innebär?

Det är nog tyvärr svårt att ange någon specifik ålder som gäller för alla barn. Generellt, och om man har möjlighet att ta hänsyn till det, kan man ju tänka på att en flytt som sker i samband med att barnet ändå ska byta klass eller skola kan vara enklare då barnet som kommer till en ny grupp eller klass sannolikt inte är den enda som är ny.

Små barn kan ibland ha lättare att anpassa sig snabbt till nya miljöer medan äldre barn å andra sidan själva förstår vad som sker och kanske till och med tycker att en flytt ska bli skoj. Det man till exempel kan göra för att förbereda barn är att läsa böcker om barn som flyttar, besöka den nya platsen, besöka det nya dagiset eller skolan etc.

Jag tror att ni ska utgå från era barn och hur ni känner deras behov, styrkor och eventuella svårigheter och sen planera på bästa sätt. Gör ni så undviker ni säkert en del svårigheter och finner lösningar på de problem som eventuellt ändå uppstår.

Fler Liv Svirsky