Reporterskolan som lärobok

Nu finns MiniBladets reporterskola som läromedel på Natur & Kultur. Boken riktar sig till pedagoger som vill utbilda minireportrar som kan söka information, granska källor och skriva olika texttyper. I Reporterskolan möts dagstidningarnas värld och skolans pedagogik genom nyhetstexter och konkreta skrivövningar.

 

Reporterskolan startar med enkla uppdrag rakt ut i verkligheten för att träna upp elevernas nyhetsnäsor. Eleverna söker information, tränar intervjuteknik och får redskap för att skriva egna färdiga artiklar. Ett källkritiskt förhållningssätt tränas i ett konkret sammanhang.

 

Reporterskolan innehåller ett färdigt lektionsupplägg med elevuppgifter och fördjupningar, som innehåller både intressant fakta och ytterligare elevaktiviteter. I boken finns ett antal kopieringsunderlag – elevblad – insprängda i anslutning till läromedlets nio avdelningar och deras underkapitel.

 

Låt eleverna bli minireportrar och skapa en egen redaktion i klassrummet eller på elevens val. Samla material till en egen klass- eller skoltidning.

 

Reporterskolan i bokform finns på Natur & Kultur 

 

MiniBladets redaktion har tagit fram läromedlet. Här kan du läsa Maria McShanes förord där hon berättar om processen bakom boken. 

 

Reporterskolan i närbild

 

Minireportrar i arbete på redaktionen i Rosengård

 

 

Reporterskolan innehåller nio avdelningar:

  1. Tidningen
  2. Redaktionen
  3. Enkät
  4. Läsarbild
  5. Reportage
  6. Recension
  7. Annonser och reklam
  8. Insändare
  9. Tidningens sista sidor

 

Varje avdelning innehåller lärarhandledning, fördjupning, elevblad och arbetsblad.

Innehållsförteckning från läromedlet

 

Reporterskolans elevaktiviteter är kopplade till skolans styrdokument.

 

Vill du veta mer om Reporterskolans innehåll och upplägg?

 

Skaffa dig en uppfattning om bokens uppbyggnad och layout genom att se ett smakprov på NoK:s hemsida.

 

 

En miniredaktion i Eskilstuna jobbar med övningen “Reportagets olika delar.

 

Minireportrar intervjuar till en enkät.

 

Renskrivning och faktakoll.

 

Vid redigeringen sammanställs texter och bilder.

 

Vid redaktionsmötet fördelas arbetsuppgifterna.

 

Minireportrarna läser stolta sin senaste tidning.