Min bild av Malmö 2024 – Lärarhandledning och kopplingar till läroplan

Vi vill fånga upp barnens blick på Malmö – en stad som är i ständig utveckling. Hur ser Malmös unga befolkning på sin egen stad? Hur ser deras Malmöbild ut?

Barn och unga svarar på dessa frågor genom att bidra med sina foton och texter. Platser och sevärdheter samt verksamheter i arbete och på fritid är naturligtvis givna objekt. Men för att komma åt Malmös själ behövs också fotografier på gemenskap och på känslor, här blir rubriker och bildtexter kanske extra viktiga.

Med en blandning av helbilder, närbilder och bilder på detaljer hoppas vi att dina elever ska hjälpa oss att tillsammans skapa en dynamisk fotokavalkad som visar deras bild av Malmö.

Tävlingen utgår från Barnkonventionen med barns lika värde och rätten att uttrycka sig samt Agenda 2030 (hållbara städer och minskad ojämlikhet).

Sydsvenskan sitter med i tävlingsjuryn och kommer att dela ut priser på sammanlagt 10 000 kronor under en ceremoni på innovationsfestivalen Innocarnival i maj.

Barnens bilder kommer att synas på olika platser i hela Malmö och i Minibladets alla kanaler. Bidragen sprids exempelvis genom samarbetspartners som Sydsvenskan, Malmö stadsbibliotek, Garaget och Innocarnival. Fotona och teckningarna ställs även ut i fysiska utställningar bland annat i samband med Eurovision Song Contest.

Malmö stadsbibliotek kommer att fungera som en av de centrala platserna i satsningen. Här kommer också barnens bidrag att ställas ut och invigas med en vernissage och andra festligheter under Eurovision-veckan.

Villkor för deltagande i tävlingen

 • När du via vårt inskicksformulär skickar in klassens bidrag bekräftar du att ni har rättigheterna till bilderna så att elevernas bidrag inte blir en kopia av någon annans verk.
 • En etisk regel för fotografier säger att man inte får peka ut någon som brottsling eller att personen gör en dålig eller klandervärd handling.
 • Förvissa dig om att personer som är lätta att identifiera på bilderna är medvetna om att de kan bli publicerade. Finns personer under 18 år med på bilderna är det viktigt att fotografen försäkrar sig om att dessa har målsmans tillstånd att medverka.
 • Fotografernas namn kommer att publiceras i samband med att vi visar upp tävlingsbidragen. Om det inte är ok är det viktigt att ni ser till att anonymisera eleven i samband med att foton och text skickas in till oss.
 • När ni laddar upp en bild till Minibladet ger ni oss samtidigt tillstånd att publicera den i tryckt form, på våra webbplaser, sociala medier samt i Sydsvenskan (print och digitalt). Självklart kommer fotografen att vara angiven som upphovsman.
 • Man får inte skicka in samma bidrag två gånger.

OBS! Vi tar inte emot bidrag som skickas på annat sätt än via vårt inskicksformulär.

Ur Läroplan för fritidshemmet

SYFTE

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

CENTRALT INNEHÅLL

 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Ur Lgr 22

Bild

Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka eg­na åsikter och delta aktivt i samhällslivet.

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
 • förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material

Centralt innehåll i årskurs 1-3

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digitala verktyg.

Centralt innehåll i årskurs 4-6

 • Fotografi, film och annat digitalt bildskapande samt redigering av fotografi och rörlig bild.
 • Rättigheter och skyldigheter samt etiska frågeställningar vid användning av bilder i olika sammanhang.

Tillbaka till anmälningssidan:

Min bild av Malmö 2024 – för lärare och fritidspedagoger

Minibladet och skyddet för personuppgifter (GDPR)

MiniBladets hemsida omfattas av ett utgivningsbevis och har en ansvarig utgivare. Det innebär att EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – ”GDPR”) inte är tillämplig för publiceringar på MiniBladets hemsida.
För mer juridisk information om GDPR:s tillämplighet, läs gärna mer här.