Måla och rita nr 19

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.