Måla och rita nr 3

Skriv ut bilden med Minja och pappa och färglägg den.

 

Minja och MinoLäs och lyssna på bildserien Roboten!