Måla och rita nr 39

Skriv ut bilden med Minja och färglägg den.