Alien

Minja och Mino är i parken.

De ser något konstigt som flyger ner.

Det är en alien. Minja och Mino blir lite rädda men de vågar gå fram.

Det är något fel med hans skepp.

Mino lagar skeppets motor.

Nu fungerar det. Alien tackar Mino.