Om MiniBladet för barn

Välkommen till MiniBladet!

 

Lättläst

Här på MiniBladet finns många roliga saker att göra. Du kan öva dig på att läsa och skriva.

När du läser nyheter lär du dig också vad som händer på olika platser i världen.

Du kan skicka in egna texter till MiniBladet. Din text väljs kanske ut och då kan andra läsa den på MiniBladet.

Det händer alltid något nytt på Minibladet så besök oss ofta!

Mellansvår

På MiniBladet finns många roliga övningar och texter för dig som håller på att lära dig att läsa och skriva.

Det finns också lite klurigare övningar för dig som redan kan läsa. Du får hjälp att komma in i de vuxnas nyhetsvärld. På MiniBladet finns också en journalist, alltså en person som arbetar med att skriva nyheter.

Journalisten kommer att ge dig många spännande skrivövningar och dina texter kanske publiceras på MiniBladet.

MiniBladet uppdateras hela tiden så besök oss ofta. Om du vänjer dig vid att läsa nyheter kommer du att lära dig mycket om din omvärld. Nu sätter vi igång!