Dubai

Stort klimatmöte pågår i Dubai

På mötet Cop28 pratar världens länder om hur de ska hjälpa klimatet. ...