Hemlöshet

Finland vill få bort hemlösheten

Sedan 2008 har hemlösheten i Finland halverats.