Kvarken

Finland vill ha bro till Sverige

Det har länge funnits planer på en stor bro mellan Finland och Sverige...