Mats Persson

Många elever tror sig ha fuskat med AI

Mer än hälften tror att de har fuskat med AI.