Bör jag vara orolig för gamnacke ?

läsplatta

Min son är nio år. Istället för att se på tv vill han titta på sin läsplatta. Bör jag vara orolig för gamnacke ?

Att titta på läsplatta innebär att man tvingas att titta neråt istället för framåt. Nackmuskulaturen har inte så stor kapacitet som övriga ryggmuskler vilket gör att man tappar sin position ganska snabbt.

Du får istället en knyck i nacken som ger en sämre cirkulation och kotorna trycks ihop. Du vänjer kroppen vid denna position och tror att det är ok – det blir barnets normalposition.

Så länge barnet är mjukt är det inte säkert att kroppen protesterar i form av smärta utan det kan dröja några år. Det är därför viktigt att vänja kroppen vid rätt positioner under uppväxtåren för då blir det naturligt och enkelt att ha en bra position. Så svaret är – använd endast läsplatta korta stunder.

/ Marlene Olsen Öbrink är leg sjukgymnast

Fler Marlene Olsen Öbrink