diskrimineringsombudsmannen

Elever med npf-diagnoser diskrimineras

De får inte stödet de behöver för att klara av skolan.