kräftpest

Flodkräftan har det svårt

Många av flodkräftorna dör av kräftpest.