vasamuseet

Skeppet Vasa sjunker igen

Örlogsskeppet Vasa sjönk i Stockholms hamn för 395 år sedan.