Veckans fördjupning: Astronomi

Illustration av vår galax Vintergatan.

Så här ser vår galax Vintergatan ut. Foto: NASA/JPL/Caltech

Astronomer har gjort ett märkligt fynd. Långt ute i rymden har de hittat en sak som ger ifrån sig energi var 18:e minut. Nu undersöker astronomerna vad det kan vara.


För någon vecka sedan gjorde astronomer i Australien ett underligt fynd med hjälp av ett radioteleskop. Astronomer är forskare som jobbar med att undersöka rymden.


Astronomer använder radioteleskop för att hitta saker i rymden som inte går att se med vanliga teleskop. Teleskop är som en kikare för rymden.  


Saken som astronomerna hittade ligger i vår galax Vintergatan. Det märkliga med fyndet är att saken astronomerna som hittade ger ifrån sig väldigt mycket energi. Saken ger också ifrån sig energi väldigt regelbundet. Det går 18,18 minuter mellan varje gång.


Astronomerna har aldrig sett något liknande och experter arbetar nu med att undersöka vad astronomerna egentligen har hittat.


Experterna har till exempel undersökt om saken skulle kunna vara skapad av intelligent liv. Det skulle i så fall kunna betyda att rymdvarelser har skapat det som en slags signal.


Hittills har forskare inte hittat något annat liv i rymden än det som finns här på jorden, men att det finns liv någonstans i rymden är inte omöjligt.


Men enligt experterna som har undersökt saken verkar det inte vara någon signal. Den verkar vara helt naturlig.


Experterna fortsätter därför med arbetet att försöka ta reda på exakt vad det kan vara för något som astronomerna i Australien har hittat.Veckans fördjupning: AstronomiTidig astronomi

Vi människor har länge varit intresserade av det vi ser på natthimlen.  Människor har också länge försökt undersöka vad som finns där ute i rymden. Till exempel har forskare hittat inristningar som handlar astronomi på gamla egyptiska gravar.


Det finns fler fynd som visar att människor länge har velat veta mer om rymden. Till exempel har en 2 000 år gammal modell blivit hittad i Grekland. Modellen visar bland annat var planeterna finns och när det är dags för solförmörkelse.


Så här kan en solförmörkelse se ut. När man kollar på en solförmörkelse i verkligheten ska man skydda ögonen. Att kolla direkt mot solen kan nämligen skada ögonen. Foto: Jongsun Lee/Unsplash


Astronomi och astrologi

Astronomi och astrologi är två ord som är lätta att råka blanda ihop. Båda orden börjar med ordet ”astro”. Astro är ett gammalt grekiskt ord som handlar om rymden och stjärnorna.


Båda orden betyder också att det är en lära eller vetenskap. Förr i tiden såg människorna både astrologi och astronomi som vetenskap. Till exempel sysslade den italienske vetenskapsmannen Galileo Galilei (1564–1642) med både astronomi och astrologi.


Men i dag är bara astronomi en vetenskap. Astronomer är forskare arbetar för att lära sig mer om rymden. Astrologi är däremot ingen vetenskap. Astrologi handlar om att försöka förstå våra liv på jorden genom hur stjärnorna ser ut på himmeln. En del människor tror på astrologi, men det finns inga bevis för att det är sant. 


Stjärntecken är viktiga inom astrologin. Vilket stjärntecken du har beror på när på året du är född. Foto: Pixabay


Galileo Galilei

Galileo Galilei är en känd italiensk vetenskapsman som levde mellan åren 1564 och 1642.


På Galileo Galileis tid trodde människor att jorden låg mitt i universum. Solen och alla planeter trodde man snurrade runt oss. Men Galileo Galilei såg det som vi vet i dag, nämligen att vi och de andra planeterna i vårt solsystem snurrar runt solen. Nästan 70 år tidigare hade en annan astronom som hette Nicolaus Copernicus upptäckt samma sak.


Men på grund av upptäckten riskerade Galileo Galilei att dömas till döden av kyrkan. Kyrkan hade stor makt på den tiden och att jorden inte skulle vara universums mittpunkt stämde inte med hur de såg på världen. Galileo Galilei sa därför att det som han och Nicolaus Copernicus hade upptäckt inte stämde. Galileo Galilei slapp dödsstraff men fick husarrest resten av livet.Galileo Galilei och Nicolaus Copernicus såg att vi rör oss runt solen. Foto: Pixabay


Hitta Venus

Man måste inte vara Galileo Galilei eller någon annan astronom för att se rymden. Det räcker att använda sina ögon för att se stjärnor och planeter på den mörka himlen.


Det går faktiskt att se fem planeter med bara ögonen. Planeterna som man kan se är Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus. En av de lättaste att se är Venus. Den syns ofta strax före soluppgången på morgonen och strax efter solnedgången på kvällen. Du kan känna igen Venus eftersom den lyser väldigt starkt. Den lyser starkare än alla stjärnor runt om kring.


Så här ser Venus ut på nära håll. Från Jorden ser den ut som en stor stjärna. Foto: NASA/JPL_Caltech


Tryck på play för att få veta vad du kan se på himmeln just nu.

Astronomer är personer
som undersöker rymden.
Några astronomer i Australien har nu
upptäckt någonting märkligt.

 

Astronomerna använde ett radioteleskop
för att se väldigt långt bort i rymden.
Astronomerna från Australien
såg något som gav ifrån sig mycket energi.

 

Ungefär var 18 minut syns alltså
en typ av ljus från saken de hittade.
Men ingen vet vad det kan vara
som skickar ut signalerna.

 

Nu jobbar många astronomer med
att försöka lista ut vad det kan vara.
De har funderat över om det kan vara rymdvarelser
men experterna säger att det antagligen inte är det.

 

Veckans fördjupning: Astronomi

Tidig astronomi

Människor har länge varit intresserade
av vad som händer ute i rymden.
Till exempel finns det väldigt gamla symboler
i egyptiska gravar som visar på att
människorna som levde då var intresserade av rymden.

 

Forskare har också hittat en 2 000 år gammal modell.
Modellen visar när det ska bli solförmörkelse.

Astronomi och astrologi

Astronomi och astrologi är två ord
som är lätta att blanda ihop.
Båda orden börjar med bokstäverna ”astro”.
Det är från början ett grekiskt ord
som betyder rymden.

 

Astronomi är en vetenskap.
Den handlar om att lära sig saker om rymden.
Astrologi är inte en vetenskap.
Det handlar om att försöka förstå
våra liv på jorden, genom hur stjärnorna står.
Stjärntecken är väldigt viktigt i astrologi.
Vissa människor tror att astrologi är sant
men det finns inga bevis för det.


Galileo Galilei

Galileo Galilei är en känd vetenskapsman.
Han var från Italien och levde
mellan åren 1564 och 1642.

 

På den tiden trodde många att jorden
låg mitt i universum.
Men Galileo Galilei visade
att det inte alls var så
utan att jorden och många andra planeter
snurrar runt solen.

Hitta Venus

Man kan faktiskt se andra planeter
utan att använda något teleskop.
Venus är en planet som ligger
ganska nära jorden.
Den går enklast att se strax precis innan
solen har gått upp på morgonen
och precis efter att solen har gått ned på kvällen.

 

Några andra planeter som man kan se
med bara ögonen är:
Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus.

 

Här kan du se hur stjärnorna ser ut i februari.