Svenska skolgårdar krymper

En pojke gungar högt.

Elever får mindre plats att leka på. Foto: Myles Tan/Unsplash

Skolgårdarna blir allt mindre i genomsnitt. Hur stor skolgård elever har beror bland annat på var i landet de bor.


Skolgårdar är viktiga. Där kan elever få till gång till frisk luft, aktivitet och lek.


En myndighet som heter Boverket har under några år undersökt hur stora skolgårdarna i Sverige är.


Enligt Boverkets undersökningar minskar skolgårdarna. Svenska elever får därför allt mindre utrymme för lek och utevistelse.


Boverket tycker att en bra storlek på en skolgård för grundskoleelever är ungefär 30 kvadratmeter per elev.


De flesta elever i Sverige har en skolgård som är tillräckligt stor, men sedan 2014 har skolgårdarna minskat med tre kvadratmeter per elev.


I genomsnitt är skolgårdarna nu på 45,9 kvadratmeter per elev, vilket är en bra storlek trots att ytan har minskat.


Men det är stor skillnad beroende på var man bor. Minst plats att leka på har eleverna i Stockholm. Deras skolgårdar är i genomsnitt på 25,9 kvadratmeter per person. Störst skolgårdar finns i Norrbotten. Där är de i genomsnitt på 76,4 kvadratmeter per elever.


Det är också skillnad på olika typer av skolor. Elever i kommunala skolor har i genomsnitt större skolgårdar är elever som går i friskolor. Friskolelevernas skolgårdar är i genomsnitt på 28 kvadratmeter per elev medan de kommunala är på 49 kvadratmeter per elev.

Det är viktigt att det finns skolgårdar
på skolorna runt om i Sverige.
Elever behöver kunna gå ut
och ta frisk luft, och leka på rasterna.

 

Det finns mått på
hur små skolgårdar borde vara.
Måttet säger att varje elev ska ha
30 kvadratmeter yta på skolgården.

 

Men nu verkar det som att skolgårdarna
blir mindre och mindre.
De flesta skolgårdar är tillräckligt stora.
Men de är ändå mindre nu
än vad de har varit tidigare.

 

Det spelar också stor roll
var i landet skolan ligger.
Skolor i Stockholm har ganska små skolgårdar.
Medan skolor i till exempel Norrbotten
har mycket större skolgårdar.