Valår 2022

Bild på människor som röstar bakom skärmar.

När det är val blir ofta skolor och idrottshallar röstlokaler. Foto: Hans Christiansson/Shutterstock.com

Söndagen den 11 september 2022 är det val i Sverige. Då får vuxna rösta på vilka de tycker ska styra vårt land.


Det är val vart fjärde år i Sverige, och i år är det valår. Det betyder att i år får vuxna i Sverige rösta om vilka politiker de vill ska bestämma i Sverige. Valet är den 11 september.


Valet är egentligen tre val. Det är ett val till kommunen, ett till regionen och ett till riksdagen. Vilken kommun eller region som man röstar i är olika beroende på var man bor. Men till riksdagen röstar alla.


Det är viktigt att så många som möjligt röstar i valet. Det är viktigt för att alla ska få sin röst hörd. Om det inte är så många människor i ett land som röstar i ett val vet man inte vad alla människor i det landet tycker.


För att så många som möjligt ska rösta är det viktigt att det är enkelt att rösta, och att det finns många duktiga politiker att rösta på. Det är också väldigt viktigt att alla vet hur ett val går till. Därför kommer Minibladet ha olika fördjupningar under våren för att förklara mer om valet, vad politikerna tycker och vad som är ett parti.

Veckans fördjupning: Val i Sverige


Vad är demokrati?

I Sverige har vi demokrati. Demokrati handlar om att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. I ett demokratiskt land har människor möjlighet att vara med och bestämma vem som ska styra landet. I Sverige gör vi det genom att rösta i val vart fjärde år.

I en demokrati är alla människor lika mycket värda. Foto: PixabayVad är riksdagen?

Riksdagen fattar beslut om saker som gäller hela Sverige och bestämmer Sveriges lagar. Det sitter 349 politiker i riksdagen. De kallas för ledamöter. Ledamöterna ser till att de beslut och lagar som riksdagen bestämmer stämmer överens med vad människor i hela landet tycker.

Bild från en debatt i riksdagen. Till vänster står statsministern. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdagVad är regeringen?

Regeringens uppgift är att styra landet. De ska göra det som riksdagen beslutar om, och de ska komma med förslag om vad riksdagen ska rösta om. Politikerna i regeringen tillhör de partier som har fått flest röster i valet.


Sveriges regering leds av statsministern. Just nu heter vår statsminister Magdalena Andersson. Statsministern styr landet med hjälp av många andra ministrar som jobbar med andra saker, som till exempel utbildning eller miljö och klimat.

Sveriges nuvarande statsminister heter Magdalena Andersson. Foto: Magnus Liljegren/RegeringskanslietHur går ett val till?

Alla som är svenska medborgare, bor eller har bott i Sverige och är över 18 år får rösta i riksdagsvalet.


För att få rösta i region- och kommunvalen gäller lite andra regler. Även där måste man vara 18 år men där är det viktiga att man bor i regionen och kommunen som man röstar i.


Därför får även människor som inte är svenska medborgare rösta i kommun- och regionvalen, så länge de har bott i Sverige i minst tre år i rad innan valet.


Några veckor innan valet skickas röstkort hem till de som får rösta. På röstkortet finns information om vallokaler, som är ställen där det går att rösta.


På valdagen går de som vill rösta till en vallokal som ligger nära dem. Där får de fylla i lappar om vilka politiker och politiska partier de tycker ska ha en plats i riksdagen. Det går även att lämna in en tom lapp, vilket betyder att de inte röstar på något parti alls.

Lappar som man kan rösta med. De kallas för valsedlar. Foto: Edaen/Wikimedia commons

Den 11 september är det val i Sverige.
Då får alla vuxna rösta på
vilket parti som ska styra Sverige. 

 

Egentligen är det tre olika val
som Sverige röstar i den 11 september.
De tre valen är kommunvalet, regionvalet
och val till riksdagen. 

 

Det är riksdagen som bestämmer
lagar och regler i Sverige.
De lagarna måste kommuner och regionen lyda. 

 

Men kommunerna och regionerna
bestämmer över vissa saker.
Till exempel är det kommunerna som
driver de flesta skolorna i Sverige.
Och regionen ansvarar för sjukvården. 

 

 

Veckans fördjupning: Val i Sverige

Vad är demokrati?

I Sverige har vi demokrati.
Demokrati handlar om att alla människor
ska få vara med och bestämma.

 

På vilket sätt alla får bestämma
kan fungera på olika sätt.
Men i Sverige fungerar det på så vis
att vi röstar på de politiker vi vill
ska bestämma i Sverige. 

Vad är riksdagen?

Riksdagen har många viktiga uppgifter.
Riksdagen bestämmer till exempel
vilka lagar som ska gälla i Sverige. 

 

I riksdagen sitter 349 politiker.
Vilka politiker som sitter där
bestämmer vi när vi röstar på valdagen. 

Vad är regeringen?

Regeringen är de som har fått mest röster i valet.
Det parti som får mest röster får bilda regering.
De kan välja att samarbeta med andra partier om de vill. 

 

Ofta samarbetar partier på grund av att
de ska få majoritet i riksdagen.

 

Majoritet i riksdagen betyder att
om man räknar ihop alla politiker
som sitter i riksdagen så får regeringen
fler än 175 personer.

 

Då blir det enklare för regeringen
att bestämma olika saker.

 

Hur går ett val till?

I riksdagsvalet får alla svenska medborgare
som är över 18 år rösta.
Du måste också ha bott eller bo
i Sverige för att få rösta. 

 

I regionvalet och kommunvalet
finns det lite andra regler.
Där måste du bo i den region eller kommun
som du ska rösta i.
Men även i dessa val måste du vara
över 18 år för att få rösta. 

 

Men i kommunval och regionval
får även människor 
som inte är svenska medborgare rösta.
Så länge de har bott i Sverige
i minst tre år i rad innan valet.

 

Några veckor innan valet den 11 september
kommer alla som får rösta att få hem ett röstkort.
Det röstkortet berättar vilken vallokal
de kan rösta i. 

 

En vallokal är en plats som samlar ihop
röster från människor.
Dit går de som ska rösta på valdagen.
Där får de välja en lapp med det partiet
de vill rösta på. 

 

Lappen lägger de i ett kuvert
så att ingen annan kan se vad de har röstat på.
Sen ger de kuvertet till någon som jobbar på vallokalen. 

 

När dagen är slut tar de som jobbar på vallokalen
alla kuvert, öppnar dem och räknar rösterna.