Nya bilder visar mer av rymden

En bild på galaxer långt borta i rymden.

Bilden från James Webb visar galaxer som ligger långt borta. Foto: NASA/ESA/CSA/STScI

Teleskopet James Webb har tagit bilder som visar delar av rymden som vi aldrig tidigare har kunnat se. Nu hoppas astronomer att teleskopet ska hjälpa oss att hitta planeter som liknar jorden.


I julas skickade den amerikanska rymdorganisationen Nasa upp ett nytt teleskop i rymden. Ett teleskop är som en slags kikare som kan ta bilder av rymden. Det nya teleskopet heter James Webb och det kan ta jättebra bilder av rymden.


Nu har Nasa fått bilder från teleskopet. Bilderna visar delar av rymden som vi människor aldrig tidigare har sett.


Bilderna visar galaxer som ligger väldigt långt bort. De visar också ljus som uppstod ungefär samtidigt som universum skapades vid det som kallas big bang. Big bang hände för nästan 14 miljarder år sedan.


Astronomer är väldigt glada över de nya bilderna som teleskopet James Webb har tagit. Astronomer är forskare som är experter på rymden. Eftersom bilderna från teleskopet visar saker som ligger så långt bort kan de nämligen lära astronomerna nya saker om rymden.  


Bland annat kan bilderna hjälpa astronomer att hitta planeter som liknar jorden. På sådana planeter kan det finnas liv, men någon sådan planet har forskare ännu inte hittat.

Fundera och diskutera:

1. Vad mer tror du att teleskopet kan hitta i rymden?

2. Tror du att det finns liv på andra planeter?

3. Hade du velat åka ut i rymden?

Forskare har skickat upp ett teleskop i rymden.
Ett teleskop är som en stor kikare.
Teleskopet som forskarna har skickat upp
heter James Webb.

 

James Webb-teleskopet kan ta
jättebra bilder av rymden.
På de bilderna kan vi se delar av rymden
som vi aldrig tidigare har sett.

 

Med det nya teleskopet hoppas forskarna
lära sig mer om saker i rymden som ligger långt bort.
Forskarna hoppas också hitta planeter
som liknar jorden.

 

Forskarna skickade upp
James Webb-teleskopet i julas.
Men det är först nu som teleskopet
har tagit de första bilderna av rymden.

 

Fundera och diskutera:

1. Vad mer tror du att teleskopet kan hitta i rymden?

2. Tror du att det finns liv på andra planeter?

3. Hade du velat åka ut i rymden?