Fågelungar lär sig sin egen dialekt

Svartvit flugsnappare. Foto: Tom Wallis.

Fågelungar vet hur de ska lyssna på sång som liknar deras egen. De vet också hur de ska filtrera bort andra fåglars dialekter.


Forskare vid Stockholms och Uppsala universitet har studerat svartvita flugsnappare på olika platser i Europa. 


Flugsnapparnas ungar fick höra på olika sorters fågelsång. När de hörde fågelsång som liknade deras egen började de tigga mat. 

– Resultaten visar att fågelungarna från tidig ålder är ”inställda” på att känna igen den egna populationens sånger, vilket påverkar kommande inlärning, säger David Wheatcroft. Han är universitetslektor vid Zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.


Hur fågelungarna lyckas med detta vet forskarna inte. En förklaring kan vara att fågelungarna kan känna igen fågelsång redan från födseln. Forskarna tror att fåglar kan locka till sig någon att para sig med genom att sjunga på sin egen dialekt.


Förutom att känna igen sin egen fågelsångs-dialekt så är fåglarna också duktiga på att filtrera andra fåglars dialekter. 

– Resultaten av studien visar att även när ett beteende är medfött, som fågelsång, så verkar det kunna anpassas på ett finurligt sätt så att det blir så fördelaktigt som möjligt, säger David Wheatcroft. 

Studien är publicerad i tidskriften Current Biology.

I ett språk finns det ofta olika dialekter.
En dialekt är en variant av ett språk.
Dialekter beror på var i från man kommer.
I svenska till exempel så pratar de från Småland
inte likadant som de från Skåne eller Norrland.

 

Nu har forskare kommit på
att även fåglar har dialekter i sin sång.
Forskarna undersökte hur fågelungar
reagerar på att höra sång på olika dialekter.

 

När fågelungarna hörde en sång
på sin egen dialekt började de tigga efter mat.
Det visar att väldigt unga fåglar
kan skilja på olika fågel-dialekter.