Mette Frederiksens lag vinner val i Danmark

Mette Frederiksen

Mette Frederiksen är statsminister i Danmark. Om hon ska fortsätta vara statsminister vet vi inte ännu. Foto: Shutterstock.

I veckan var det val i vårt grannland Danmark. När de sista rösterna hade räknats stod det klart att Mette Frederiksens lag vann.


Danmarks statsminister heter Mette Frederiksen. Hennes parti heter Socialdemokratiet och ingår i det röda blocket. I Danmark delas partierna ofta upp i ett rött och ett blått block. Det fungerar ungefär på samma sätt som vi i Sverige delar upp partierna i en vänster- och en högersida. Vänster är i så fall rött block och höger är blått block.

Det röda blocket fick 90 av 179 stolar i folketinget, som Danmarks riksdag heter.


Efter valsegern sa Mette Frederiksen att hon inte vill ha en likadan “röd” regering som Danmark har haft de senaste fyra åren. Hon vill bilda en blandad regering med partier från både det röda och det blåa blocket. I så fall skulle hon bilda en så kallad mittenregering. Mette Frederiksen säger att hon vill göra det här för att det är så danskarna har röstat.

– Det står klart att det inte längre finns en majoritet bakom regeringen i dess nuvarande form. Socialdemokratiet gick till val på att bilda en bred regering, säger Mette Frederiksen till DR.


Men två partier i det röda blocket, Radikale och Enhedslisten, tycker inte om idén om att bilda en mittenregering.

I veckan var det val
i vårt grannland Danmark.
Det parti som fick flest röster
var partiet Socialdemokratiet.

 

Socialdemokratiets ledare heter
Mette Frederiksen.
Hon ska nu försöka bilda en regering.
Mette Frederiksen var statsminister
också innan valet.

 

Men den här gången kan regeringen
bli lite annorlunda än den var innan.
Mette Frederiksen säger att
hennes parti gick till val på en bred regering.

 

Det betyder att hon vill försöka samarbeta
med partier med olika politik.
En sådan regering kan kallas mittenregering
eftersom både partier från höger och vänster
är med i den.