Skåningar skorrar inte sina “r” lika mycket

Tungspets-r verkar vinna över tungrots-r i den skånska dialektfajten. Foto: Pixabay.

Det skorrande r:et är något som många förknippar med den skånska dialekten. Men fler och fler skåningar verkar gå över till det rullande r:et som används av de flesta i Sverige. 

Det verkar som att det skorrande tungrots-r:et används mindre i dag än tidigare. Fler och fler skåningar verkar i stället använda tungspets-r:et som har ett rullande ljud, rapporterar P4 Kristianstad. 

Greta Horn är doktorand i svenska vid Göteborgs universitet. Hon undersöker vart skånskan är på väg, alltså hur den håller på att utvecklas.

Hon har intervjuat gymnasieungdomar i Helsingborgsområdet. I intervjuerna märkte Greta Horn att en fjärdedel av ungdomarna pratar med tungspets-r i stället för tungrots-r.

Mathias Strandberg är specialist på skånsk språkhistoria. Han säger att det skorrande r:et faktiskt inte använts så länge. 

– I själva verket är det ett ganska nytt fenomen i Skåne. Det har inte använts i hela Skåne förrän de senaste hundra åren och knappt det, säger han enligt P3 Nyheter

I Sverige pratar människor på olika sätt
beroende på vart de kommer ifrån.
Det kallas för dialekter.

 

I vissa dialketer använder människor
ett tungrots-r för att säga bokstaven r.
Det är när man säger r:et långt bak i munnen
med hjälp av roten av tungan.

 

Skånska är en dialket där många
använder tungrots-r:et.
Men en ny undersökning visar
att färre och färre skåningar använder tungrots-r.

 

Istället börjar skåningar använda tungspets-r.
Det är när man säger r långt fram i munnen
med hjälp av tungspetsen.

 

Mathias Strandberg är forskar på språkhistoria.
Han säger att skåningar inte
har använt tungrots-r så länge.
Egentligen är det bara de närmsta hundra åren
som skåningar har börjat prata med tungrots-r.