Förslag: Längre skoldagar i lågstadiet

Regeringen föreslår att lågstadieelever ska få längre skoldagar från år 2025. Foto: Unsplash.

Regeringen vill förlänga skoldagarna i lågstadiet. Framför allt ska barnen träna mer svenska och matematik. 

Regeringen tycker att barn i lågstadiet behöver träna mer på att läsa, skriva och räkna. En skoldag i lågstadiet kan därför bli längre från år 2025. 

Regeringens förslag är att undervisningen ska öka med sammanlagt en timme för årskurs 1–3 i lågstadiet. Om tiden fördelas lika mellan årskurserna blir skoldagen ungefär 20 minuter längre.

Regeringen vill göra det här för att många elever inte har godkänt i flera ämnen när de går ut nionde klass. Elever som inte har godkänt i till exempel svenska och matematik saknar behörighet för att börja gymnasiet. Våren 2022 var det 18 000 niondeklassare som saknade behörighet till gymnasiet.

Lågstadieeleverna ska därför framför allt få mer svenska och matematik på schemat. 

– Vi ser stora problem när det gäller framför allt läsning, skrivning och matematik. Mycket av det grundläggs i lågstadiet, säger skolminister Lotta Edholm till TT.

Men längre skoldagar kan bli ett problem för skolorna. Längre skoldagar skulle behöva fler lärare.

– Det här förslaget skulle innebära att vi behöver 1 100 ytterligare lärare i en situation där vi redan saknar tiotusentals, säger Johanna Jaara Åstrand till Läraren. Hon är ordförande för Lärarförbundet.


Fundera och diskutera

  1. Vad tycker du om längre skoldagar i lågstadiet?
  2. Vad skulle du vilja ha mer av i skolan?
  3. Har du förslag på hur din skola kan bli ännu bättre?

Regering vill att elever i lågstadiet
ska få längre dagar i skolan.
Regeringen tycker att för många elever
inte har godkänt i svenska och matte efter grundskolan.

 

Därför vill regeringen att lågstadiet
ska läsa mer svenska och matte.
Då betyder det att de måste
gå längre tid i skolan varje dag.

 

Regeringen föreslår att varje skoldag
ska bli ungefär 20 minuter längre år 2025.

 

Men längre skoldagar kan bli
ett problem för skolorna i Sverige.
Skolorna behöver då anställa fler lärare.
Och det är redan problem med
att hitta tillräckligt med lärare i Sverige.

 

Fundera och diskutera

  1. Vad tycker du om längre skoldagar i lågstadiet?
  2. Vad skulle du vilja ha mer av i skolan?
  3. Har du förslag på hur din skola kan bli ännu bättre?