1 600 personer kräver bemannade skolbibliotek

På skolbibliotek kan man låna och läsa böcker. Foto: Pexels/Rodnae productions

För några dagar sedan fick Sveriges skolminister Lotta Edholm en lång lista. Människorna bakom listan vill att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek och en skolbibliotekarie.

På skolbibliotek kan elever läsa och låna böcker. I skolans bibliotek kan eleverna också plugga och få hjälp av skolbibliotekarierna som jobbar där.

En del elever går på en skola som har både skolbibliotek och skolbibliotekarier. Men så är det inte på alla skolor. Förra året visade till exempel en undersökning att bara fyra av tio svenska elever har tillgång till ett skolbibliotek. Läs mer om det här.

Nu har mer än 1 600 människor skrivit sina namn på en lista som de har gett till Sveriges skolminister. Skolministern heter Lotta Edholm och är med i partiet Liberalerna.

Genom att ge listan till skolministern vill människorna att lagen ska säga att alla Sveriges elever har rätt till ett skolbibliotek som är bemannat av en utbildad skolbibliotekarie. På så vis vill de att eleverna ska få en bättre skola och bli bättre på att läsa.

En av personerna bakom listan heter Hilma Olsson. Hon säger att skolan blir mer orättvis utan bemannade skolbibliotek.

– Så klart kommer läsningen att fortsätta sjunka i svensk skola om vi inte ser till att få till det här lagförslaget. Vi kommer också se att ojämlikheten ökar mellan lässtarka och lässvaga elever, säger Hilma Olsson till SVT.

Skolminister Lotta Edholm säger att skolbiblioteken är en viktig fråga.

– Vi måste förbättra kvaliteten i skolbiblioteken generellt. Det är för stora skillnader i dag mellan de skolor som har bemannade skolbibliotek med jättemycket böcker och kompetens, och de som kanske bara har några bokhyllor som står i ett hörn, säger hon till SVT.

Förra året kom en undersökning.
Undersökningen handlade om skolbibliotek.
Den undersökningen visade
att bara fyra av tio elever har ett skolbibliotek
att gå till.

 

Detta tycker många människor är dåligt.
Många tycker nämligen att
skolbibliotek ska finnas på alla skolor.

 

Därför har 1 600 människor
skrivit på en lista.
Listan säger att alla elever
ska ha ett skolbibliotek att gå till
där det jobbar skolbibliotekarier.

 

Nu har Sveirges skolminister Lotta Edholm fått listan.
Lotta Edholm säger att
det är viktigt med skolbibliotek