Veckans fördjupning: ”Dom”

Bild: Minibladet

”De” och ”dem” är två ord som en del människor tycker är svåra att använda. I sommar får Språkrådet en ny chef. Chefen vill att vi ska börja använda ”dom” i stället.


Språkrådet är en del av den svenska myndigheten Institutet för språk och folkminnen (Isof). Språkrådet jobbar bland annat med att rekommendera hur vi ska använda språket. Det kan till exempel handla om hur vi ska stava vissa ord.


I sommar ska Språkrådet få en ny chef. Hon heter Lena Lind Palicki och kan mycket om det svenska språket.


Hon tycker att vi borde förändra språket lite. Det hon vill förändra är orden ”de” och ”dem”. ”De” och ”dem” är samma ord, men de används på olika sätt.


Så här kan en mening med orden till exempel se ut: ”De såg dem på lekplatsen.” Då är det några (de) som ser några andra (dem) vara på en lekplats. Det finns fler ord som fungerar på samma vis, som jag/mig, hon/henne och vi/oss.


Men det finns människor som tycker att det är svårt att veta när man ska skriva ”de” och när man ska skriva ”dem”. Det finns därför människor som tycker att ”de” och ”dem” borde bytas ut mot ordet ”dom”.


Då blir meningen innan så här: ”Dom såg dom på lekplatsen.” Det är ofta så vi säger. ”De” och ”dem” används nämligen oftast när vi skriver.


Någon som tycker att ”dom” ska bli det nya sättet att skriva ”de” och ”dem” är Språkrådets nya chef Lena Lind Palicki. Hon säger att det är naturligt att språket förändras och att vi börjar skriva som vi pratar.  


Hon säger också att människor som har svårt att skilja på ”de” och ”dem” blir dåligt behandlade för att de inte kan.

– Man kan se att man skuldbelägger och skammar dem som inte kan. Man säger att de är lata och ”vad är det för fel på ungdomen nuförtiden”, säger hon till SVT.

Text av Felicia Green


Veckans fördjupning: ”DomOrdet ”dom”

”Dom” är ett ord som man kan använda i stället för ”de” och ”dem”. Många människor använder ”dom” när de pratar och ”de”/”dem” när de skriver.


”De” använder man som något som kallas för subjekt och ”dem” som objekt. Ett subjekt är den som gör något och ett objekt är den som är med om något.


Ska man skriva exempelvis ”Dom kunde se dom” blir det därför ”De kunde se dem.” ”De” är subjekt, de gör något (de kunde se) och ”dem” är objekt, de är med om något (de blir sedda).

Foto: PixabayDom-debatten

I många år har det varit debatt om ”de”, ”dem” och ”dom”. Vissa människor tycker att vi borde byta ut ”de” och ”dem” mot ”dom” för att göra det enklare. Ett annat argument är att de flesta ändå säger ”dom” när de pratar, även om de använder ”de” och ”dem” när de skriver.


Människor som är emot att börja använda ”dom” har argument som att det skulle ändra svenskan mycket och att alla texter och böcker där det står ”de” och ”dem” skulle kännas gamla.


Enligt en undersökning som Språktidningen gjorde förra året vill 39 procent ha kvar ”de” och ”dem” medan 26 procent vill ha ”dom”. 31 procent är varken för eller emot någon av dem och resten har svarat att de inte vet.

Bild: Minibladet


They, them och andra knep

Om man är osäker finns det lite olika knep för att ta reda på om det ska vara ”de” eller ”dem”. Det är inte alla gånger knepen fungerar, men oftast blir det helt rätt.


Ett sådant knep är att översätta meningen till engelska. Säger man ”they” på engelska ska det vara ”de” på svenska, blir det ”them” ska det vara ”dem”.


Ett annat knep är att använda ”jag” och ”mig”. Där man kan säga ”jag” ska det vara ”de” och ”mig” motsvarar ”dem”.

”They” och ”them” kan hjälpa den som är osäker. Foto: PixabaySpråket förändras

Språk förändras hela tiden. Svenskan vi talar i dag är annorlunda mot den vi talade förr i tiden. I framtiden kommer svenskan ha utvecklats så att den är annorlunda mot nu.


Sedan 1970-talet har svenskan till exempel blivit mer informell när vi pratar och skriver. Man kan säga att språket har blivit lite enklare och mer avslappnat.


Vi i Sverige använder också mer engelska när vi pratar.  Eftersom det finns fler människor från andra länder i Sverige i dag använder vi också fler ord från andra språk. Ett exempel är det arabiska ordet ”keff” som betyder ”dålig” och ordet ”gäri” som betyder ”tjej” och tros komma från turkiskan.

På 1970-talet var både språket och skorna annorlunda mot i dag. Foto: Birgit Brånvall/Nordiska museet

Ord stavas inte alltid
på samma sätt som de låter.
Till exempel stavas ordet “mig”
med ett m, ett i, och ett g.
Men när man säger det
låter det som “mej”. 

 

Ett annat ord som inte stavas som det låter
är ordet som låter som “dom”.
Det finns två olika sätt att stava “dom”.
Det kan stavas “de” och “dem”. 

 

Det är många som har svårt att veta
när man ska skriva “de” och när man ska skriva “dem”.
För att veta det måste man ha en känsla för språket.
Den känslan får man
när man lär sig språket som liten. 

 

Varje person som pratar ett språk
har alltså en språkkänsla för det språket.
Allas språkkänsla är lite olika
men den är tillräcklig lik för att vi ska förstå varandra. 


Nu verkar det till exempel som att många
har svårt att känna när det ska vara “de”
och när det ska vara “dem”. 

 

Därför finns det vissa som tycker
att vi ska sluta skriva “de” och “dem”
och bara skriva “dom” i stället. 

 

En som tycker det är Lena Lind Palicki.
Hon ska bli ny chef på Språkrådet.
Språkrådet är en del av en myndighet.
De jobbar med det svenska språket.

 

Veckans fördjupning: ”Dom”

Ordet ”dom”

”Dom” är ett ord som man kan använda
i stället för ”de” och ”dem”.
Många människor använder ”dom” när de pratar
och ”de”/”dem” när de skriver.

 

Men när ska man skriva “de”
och när ska man skriva “dem”?

 

“De” skriver vi när en grupp gör något
till exempel “De ser.”, “De äter.” eller “De ritar.”
“Dem” skriver vi när en grupp
blir utsatta, eller är med om något,
till exempel “De ser dem.”, eller “De ritar dem.”

Dom-debatten

Många har länge diskuterat
om vi ska ändra “de”/”dem” till “dom”
när vi skriver. 

 

Vissa tycker att vi ska ändra till “dom”.
De säger att det blir enklare att skriva då
eftersom nästan alla säger “dom” när de pratar. 

 

Men andra vill ha kvar “de”/”dem”.
De säger att det ändrar språket för mycket att byta.
De säger också att böcker med “de”/”dem”
kan kännas gamla om vi byter till att skriva “dom”. 

They, them och andra knep

Vill man lära sig när det ska vara “de” eller “dem”
finns det vissa knep man kan använda.
Ett knep är att översätta meningen till engelska. 

 

Säger man ordet “they” på engelska
ska det vara “de”.
Säger man ordet “them” på engelska
ska det vara “dem”. 

 

Ett annat knep är att byta ut “de”/”dem”
mot “jag”/”mig”.
När det blir “jag” ska det vara “de”
och när det blir “mig” ska det vara “dem”. 

 

Till exempel blir meningen
De äter glass” till “Jag äter glass”.
Men meningen “Pappa gav dem en glass”
blir till “Pappa gav mig en glass”.

 

Språket förändras

Språket förändras hela tiden.
Vi pratar inte svenska på samma sätt i dag
som vi gjorde för 100 eller ens 50 år sen. 

Till exempel är det många i dag som
använder mer engelska när vi pratar.
Vi lånar också ord från andra språk.
Till exempel har vi lånat ordet “keff”
som betyder “dålig” från arabiskan.