Olika åsikter om betyg i skolan

För att komma in på gymnasiet får eleven inte ha F i matematik, engelska och svenska. Foto: Shutterstock.

En elev som får underkänt i ett ämne kan få svårt att komma in på gymnasiet. Skolforskare tycker att betyget F borde ses över.

En av sju elever går ut nionde klass utan fullständiga betyg. En elev måste ha godkänt i matematik, svenska och engelska för att läsa vidare på gymnasiet. Dessutom behöver de ha godkänt i fem ämnen till. 

Förra året ville Lärarnas Riksförbund och den förra regeringen titta på hur betygssystemet skulle kunna förändras.

Men den här regeringen vill inte ta bort gränsen mellan ett godkänt och ett icke-godkänt betyg. Skolminister Lotta Edholm tycker att betyget F behövs för att se vilka elever som behöver extra stöd.

– Att man tar bort F-betyget betyder inte att eleverna klarar kunskapskraven. De eleverna kommer inte att klara gymnasiet, har Lotta Edholm tidigare sagt till TT.

Alli Klapp är skolforskare vid Göteborgs universitet. Hon tycker att det är fel att ungdomar får det svårt att ta sig vidare i livet bara för att de har fått ett F.

Enligt henne visar forskningen att unga behöver få en chans att prova sig fram.

– Om vi vill att unga människor ska lära sig mycket så måste vi ha ett klimat där de får misslyckas, säger Alli Klapp till SVT.

Även rektor Mattias Lingeskog på Karlslundsskolan i Vallentuna tycker att det finns problem med betyget F. 

– En hård sak med F i vårt nuvarande betygssystem är att det är värt noll poäng. Du kan gå hela grundskolan och så kan du få ett F, alltså noll poäng. Det är ett hårt slag för någon som har deltagit i en skolplikt, säger Mattias Lingeskog till SVT.


Fundera och diskutera

  1. Vad tycker du om betygen i skolan?
  2. Varför tror du att en av sju elever går ut skolan utan fullständiga betyg?
  3. Har du några idéer på hur betygen kan förändras?

I Sverige har vi betyg
från A till F.
F-betyget betyder att
man inte är godkänd.

 

Många som jobbar med skolan
tycker att F-betyget är dåligt.
Får du ett F i grundskolan
kan det bli svårt att komma in på gymnasiet.

 

Forskning visar också att betyget F är dåligt.
Skolforskaren Alli Klapp säger
att ungdomar får svårt senare i livet om de får F.
Hon säger att det måste vara ok
att misslyckas ibland för att lära sig saker.

 

Men skolminister Lotta Edholm
håller inte med.
Hon säger att F är bra för att se
vilka elever som behöver extra stöd.

 

Fundera och diskutera

  1. Vad tycker du om betygen i skolan?
  2. Varför tror du att en av sju elever går ut skolan utan fullständiga betyg?
  3. Har du några idéer på hur betygen kan förändras?