Vissa områden är varmare än andra

Asfalt och tak gör att områden blir varma. Foto: Pixabay.

I Sverige är det olika varmt beroende på var du bor. Det är varmast i områden där husen står tätt inpå varandra.

SVT har tittat på hur varmt det är i Sverige på sommaren. I sin undersökning har de kommit fram till att vissa områden är varmare än andra.

Varmast är det i områden där husen har byggts väldigt tätt inpå varandra. Områden med mycket asfalt och många tak ger mycket värme.

I de varmaste områdena bor framför allt familjer med socioekonomiska utmaningar. Socioekonomiska utmaningar kan betyda många saker. Det kan till exempel betyda att människor är nya i Sverige och att de inte tjänar så mycket pengar som människor som växt upp här.

Cecilia Alfredsson arbetar på MSB som står för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hon vill att kommunerna blir bättre på att skapa svalare platser. Till exempel kan kommuner plantera fler träd.

Ruiede Fakree bor i Hisings Backa i Göteborg. Hon berättar för SVT att det fanns fler träd i området tidigare.

– Det fanns jättemycket natur, gräs och träd. Nu har de byggt. Det är fint. Det är inget fel i det, fast de har tagit från naturen, säger Ruiede Fakree till SVT.

Nu på sommaren blir det ofta varmt
på många platser i Sverige.
Men det är olika varmt
beroende på var i Sverige man bor.

 

SVT har undersökt hur varmt det blir
på olika platser i Sverige på somrarna.
SVT har sett att det är varmast
på de platser där husen ligger nära varandra.

 

Det är områden som har mycket asfalt
och många tak som blir varmast om somrarna.
Där bor ofta människor som inte har
så mycket pengar.

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
tycker att fler kommuner borde skapa platser
där det inte blir lika varmt om somrarna.
Det kan kommunerna göra genom att
till exempel plantera fler träd.