Veckans fördjupning: Universitet

Foto: David Naylor/Uppsala universitet

Nu för tiden är det fler tjejer än killar som går på universitet i Sverige. Men så har det inte alltid varit. I höst är det 150 år sedan det blev tillåtet för tjejer att läsa de flesta ämnen på universiteten.

När en elev är klar med gymnasiet säger man att den har tagit studenten. Då kan eleven läsa vidare på universitet eller högskola. Där kan man lära sig många olika ämnen. Läkare, lärare och polis är tre exempel på jobb som man går på universitet eller högskola för att bli. 

I Sverige finns det många universitet och högskolor. Det finns också väldigt många studenter. Studenter är namnet på personer som går på universitet.

Fram till år 1870 fick inte tjejer ta studenten eller studera vid universitet. Det var bara killar som fick göra det. Men 1870 blev det bestämt att tjejer skulle få läsa medicin vid universitetet. Men inga andra ämnen.

Hösten år 1873 bestämde politikerna i Sveriges riksdag att tjejer också skulle få studera nästan alla ämnen vid svenska universitet.

Ett ämne som tjejer fortfarande inte fick läsa var teologi. Teologi är kunskap om religion. För att få arbeta som präst måste man läsa teologi och på den tiden fick inte tjejer arbeta som präster. Det blev tillåtet först år 1958.

150 år efter att riksdagen tillät tjejer att studera vid universitet är majoriteten av alla studenter tjejer. I Sverige är kvinnor nu för tiden mer välutbildade än män.

Enligt statistik från myndigheten Statistiska centralbyrån (SCB) har 52 procent av alla kvinnor i Sverige läst vidare på högskola eller universitet efter studenten. Samtidigt har bara 39 procent av männen i Sverige gjort det.


Text av Felicia GreenVeckans fördjupning: Universitet

Utbildning och forskning

Universitetet är en skola för högre utbildning. Eleverna som studerar vid universitet kallas för studenter.

För att få gå på universitet måste man ha tagit studenten. Det betyder att man har gått ut gymnasiet.

På universitet finns det inte bara studenter. Det finns även forskare. Forskare har lärt sig mycket på universitetet och arbetar nu med att forska fram ny kunskap.

Förutom universitet finns det också högskolor. Högskolor är nästan samma sak som universitet.

Ett klassrum på ett universitet. Foto: Dom Fou/UnsplashPå universitet finns det många traditioner.
Här under kan du se klipp på två sådana traditioner.

Vissa universitet skjuter salut med kanoner när de väljer nya doktorer.


I Göteborg har studenter varje år ett karnevalståg genom staden.Olika utbildningar

Studenter vid universitet kan läsa många olika ämnen. Några exempel är medicin, musikvetenskap, arkeologi och astronomi.

Det finns många jobb som man bara kan få om man har läst vissa ämnen på universitet eller högskola. Tre exempel på sådana jobb är sjuksköterska, advokat och präst.

För att bli sjuksköterska måste man läsa en sjuksköterskeutbildning som tar tre år. För att kunna bli advokat och präst behöver man studera i fem år. Blivande advokater studerar ämnet juridik som handlar om lagar och präster studerar religion.   


För att bli präst i en kyrka måste man gå på universitet. Foto: Pixabay

Uppsala var först

I Sverige finns det många universitet och högskolor. Det äldsta universitetet i Sverige är Uppsala universitet. Det skapades år 1477 och har därför funnits i 546 år.

För att universitetet skulle få skapas behövde påven i Rom godkänna det. På den tiden hette påven Sixtus IV och han godkände Uppsala universitet.

Sveriges första kända student hette Olle Johansson. Han kom från Gotland och började som student på Uppsala universitet samma år som det skapades.


Uppsala universitet. Foto: David Naylor/Uppsala universitet

Betty Pettersson

Sveriges första kvinnliga student hette Betty Pettersson. Hon började på Uppsala universitet år 1872. Då hade det blivit tillåtet för tjejer att läsa medicin vid universitetet.

Men Betty ville bland annat läsa språk. Det fick hon egentligen inte enligt lagen, men Sveriges kung godkände det.

År 1875 tog hon sin examen. Det betyder att hon var färdig med sina studier.

Under Bettys tid på universitetet bestämde Sveriges riksdag att både och tjejer och killar skulle få studera de flesta ämnen på universiteten.

Betty Pettersson (1838—1885) kom från Visby. Foto: Okänd

Här kan du se ett klipp som handlar om Betty Pettersson:

I Sverige går alla barn och unga i skolan i nio år.
Efter det börjar de flesta på gymnasiet.
Gymnasiet tar tre år och sen tar man studenten. 

 

Vill man fortfarande lära sig mer
kan man läsa på en högskola eller ett universitet.
Det kallas för högre utbildning. 

 

Nu för tiden är det fler tjejer än killar
som läser på universitet eller högskola.
Men så har det inte alltid varit.
För 200 år sen var det förbjudet för tjejer
att läsa på universitetet.

 

Men år 1873 fick tjejer
läsa de flesta ämnen på universitetet.
Ett av ämnena som tjejer inte fick läsa var teologi.
Teologi är läran om religion.
Man måste läsa teologi om man vill bli präst.
Men tjejer fick inte bli präster på den tiden.

 

Veckans fördjupning: Universitet

 

 

Utbildning och forskning

Efter gymnasiet kan de som vill
börja studera på ett universitet.
De elever som studerar på universitet
kallas för studenter. 

 

På universitet finns också forskare.
De har lärt sig så mycket om ett ämne
att de börjar forska fram ny kunskap i det ämnet. 

 

Efter gymnasiet kan man också
börja studera på en högskola.
En högskola är ungefär samma sak
som ett universitet. 

 

Ett klassrum på ett universitet. Foto: Dom Fou/Unsplash

 På universitet finns det många traditioner.
Här under kan du se klipp på två sådana traditioner.

 

Vissa universitet skjuter salut med kanoner
för att fira när studenterna tar doktorsexamen.

 

 

I Göteborg har studenter ett karnevalståg genom staden
en gång per år.

 

 

 

Olika utbildningar

På gymnasiet kan eleverna välja olika program.
Men alla program har flera olika ämnen.
På universiteten fokuserar man bara på ett ämne.
Men det finns många olika ämnen att välja bland. 

 

Det finns många jobb som man bara kan få
om man har läst ett speciellt ämne på universitetet.
Till exempel behöver man ha läst på universitetet
för att bli sjuksköterska, advokat eller präst. 

 

För att bli sjuksköterska måste man läsa
en speciell utbildning på universitetet.
Den tar tre år.
Och för att bli advokat måste man läsa ämnet juridik.
Juridik läser man oftast i fem år.

 

För att bli präst i en kyrka måste man gå på universitet. Foto: Pixabay

Uppsala var först

Det första universitetet i Sverige var Uppsala universitet.
Uppsala universitet skapades år 1477.
På den tiden var Påven tvungen att godkänna
alla nya universitet. 

 

Den första studenten vid Uppsala universitet
som vi känner till hette Olle Johansson.
Han kom från Gotland och började vid Uppsala universitet
samma år som det skapades, alltså 1477. 

 

Foto: David Naylor/Uppsala universitet

Betty Pettersson

Sveriges första kvinnliga student hette Betty Pettersson.
Hon började på Uppsala universitet år 1872.
Då hade det blivit tillåtet för tjejer
att läsa medicin vid universitetet.

 

Men Betty var mer intresserad av att lära sig språk.
Det fick hon egentligen inte enligt lagen.
Men Sveriges kung godkände det.

 

Därför kunde Betty ta examen år 1875.
Att ta examen betyder att man
har klarat av sina studier på universitetet.
När Betty tog examen hade Sverige bestämt
att tjejer skulle få läsa de flesta ämnen på universitetet.