Antalet björnar har minskat

Foto: Pixabay

Var femte år undersöker Naturvårdsverket hur många björnar det finns i Sverige. Den senaste undersökningen visar att antalet björnar har minskat. 

Sveriges största rovdjur är brunbjörnen. Björnarna kan väga upp till 350 kilo. De lever i naturen i mellersta och norra Sverige. 

Det har nyligen varit jakt på björn. Då får jägare skjuta ett visst antal björnar på olika platser i Sverige. 

I år sköt jägarna 644 björnar. Jakten är till för att minska antalet björnar för att på så vis hindra att björnarna dödar så många renar och andra djur som vi människor har. 

Var femte år undersöker myndigheten Naturvårdsverket ungefär hur många björnar det finns i de svenska skogarna. Då tar de hjälp av jägare och Naturhistoriska riksmuseet.

Undersökningen går ut på att samla in bajs från björnarna. Jägarna samlar in bajset när de är ute i skogen och jagar björn och älg. 

Sedan undersöks bajset. I bajset finns det nämligen dna som kan berätta om de olika björnarna. Dna är som byggritningar som bestämmer hur människors och djurs kroppar ska se ut och fungera. Dna kan därför användas för att se skillnad på olika människor och djur. 

Förra gången antalet björnar undersöktes fanns det ungefär 2 900 björnar i Sverige. Den undersökningen gjorde Naturvårdsverket år 2017. 

Den nya undersökningen visar att det fanns cirka 2 800 björnar i Sverige hösten 2022. Efter årets jakt tror Naturvårdsverket att björnarna är ännu färre.

Naturvårdsverket säger att det är viktigt att undersöka vad björnjakten får för resultat. De säger också att björnarna inte får bli färre än 1 400. Blir de färre än så kan det bli svårt för björnar att fortsätta att finnas och må bra i Sverige.

I Minibladets fördjupning från i augusti i år kan du läsa mer om de svenska björnarna.

Björnar är Sveriges största rovdjur.
De kan väga upp till 350 kilo.
Var femte år räknar Naturvårdsverket
hur många björnar det finns i Sverige.

 

Naturvårdsverket är en myndighet.
De jobbar med djur och natur.
De har räknat ut att det fanns
ungefär 2 800 björnar i Sverige på hösten år 2022.

 

Senaste gången Naturvårdsverket
räknade antalet björnar var år 2017.
Då fanns det ungefär 2 900 björnar.

 

Det har alltså blivit färre björnar i Sverige.
Nyligen var det dessutom jakt på björnar.
Då sköt jägare 644 björnar.
Nu tror Natuvårdsverket att
det finns ännu färre än 2 800 björnar kvar.