Det nya klimat-avtalet är klart

En bil blir tankad med det fossila bränslet bensin. Foto: Pixabay

De senaste veckorna har det varit ett stort möte om klimatet. Nu har ett nytt avtal blivit klart. I avtalet står det att världens länder ska försöka sluta använda fossila bränslen. 

Förenta Nationerna (FN) är en organisation för världens länder. De senaste veckorna har FN haft ett stort klimatmöte i Dubai i landet Förenade Arabemiraten. 

Mötet heter Cop28 och är till för att komma överens om hur världens länder ska arbeta mot klimatförändringarna och problemen de orsakar.

Efter många diskussioner har nu ett nytt klimat-avtal blivit klart. Ett avtal är ett papper som säger att man är överens om något. 

I det nya klimat-avtalet är världens länder överens om att de ska försöka sluta använda fossila bränslen. 

Fossila bränslen är till exempel kol och olja. Av olja kan man göra bensin som många bilar använder för att kunna köra. Fossila bränslen är väldigt dåligt för klimatet. 

Det är första gången som fossila bränslen finns med i ett av FN:s klimat-avtal. Många säger därför att det nya avtalet är historiskt. 

Men vissa är kritiska. De tycker att det borde ha stått tydligare i avtalet att länderna måste sluta med fossila bränslen. Men det ville inte länder som tjänar mycket pengar på olja. 

Nu finns det därför möjlighet för länderna att fortsätta använda mycket fossila bränslen, även om det nya avtalet säger att de borde försöka sluta med dem. 

De senaste veckorna
har det varit ett stort möte om klimatet.
Mötet heter Cop28.

 

Cop28 är ordnat av FN.
Många länder har varit med på Cop28.
Länderna har pratat om
hur de ska arbeta för
att jordens klimat ska sluta förändras.

 

Länderna har nu kommit överens
om många olika saker.
De har skrivit ner vad de kom överens om i ett nytt avtal.
Ett avtal är ett dokument som visar
att flera personer, företag eller länder är överens om något.

 

I det nya avtalet står det att
världens länder är överens
om att sluta använda fossila bränslen.

 

Fossila bränslen är till exempel kol och olja.
Av olja kan man göra bensin
som många bilar behöver för att kunna köra.
Fossila bränslen är väldigt dåligt för klimatet.