Skolverket undersöker skol-frånvaron

Foto: Pixabay

Att elever är borta från skolan är ett problem. Men exakt hur stort problemet är vet ingen säkert. Därför håller Skolverket just nu på att undersöka det.

Enligt skolor runt om i landet har det blivit vanligare att elever är borta från skolan utan tillåtelse. Att vara borta från något kallas frånvaro.   

I Sverige har vi skolplikt. Det betyder att barn måste gå i skolan. Skolplikten gäller hela grundskolan, från förskoleklass till nionde klass.

Sveriges skolminister kommer från partiet Liberalerna och heter Lotta Edholm. Hon säger till SVT att problemet med frånvaron har blivit värre sedan pandemin. 

Men hon säger också att det är svårt att veta exakt hur stort problemet är. Det finns nämligen inga säkra siffror på det.

– Det finns ingen vettig statistik idag, säger Lotta Edholm till SVT.

Skolverket håller därför på att undersöka det just nu. Skolverkets undersökning av frånvaron ska vara klar i december i år. 

– Då har vi en klarare bild av hur det ser ut med frånvaron i den svenska skolan, säger Anna Medin som jobbar på Skolverket. 

Både Skolverket och regeringen säger att det är viktigt att fokusera på att skolplikten handlar om barns rättigheter. 

– Skolplikten har vi ju för att värna barnets rätt till utbildning. Det är också reglerat i Barnkonventionen, säger Anna Medin. 

Många skolor i Sverige säger nu
att elever är borta mer från skolan än tidigare.
När en elev inte är i skolan
får eleven frånvaro.
Frånvaro betyder att någon inte är
där den ska vara.

 

Men hur många elever som har frånvaro
är det ingen som riktigt vet.
Det beror på att det inte finns någon bra statistik
på hur många elever som har frånvaro.

 

Skolverket är en myndighet
som jobbar med skolan.
Skolverket ska nu undersöka
hur många elever som har frånvaro.

 

Elever måste vara i skolan.
Det står faktiskt i lagen.
I Sverige har vi nämligen skolplikt.
Det betyder just att elever måste vara i skolan.

 

Skolplikten finns för att elever har rätt att gå i skolan.
Det står i Barnkonventionen och är också lag i Sverige.