Litet intresse för EU-valet bland unga

EU-flaggan. Foto: Pixabay

Snart är det dags för EU-valet. Många unga låter bli att rösta i valet. Det beror på flera saker.

Den 9 juni är det EU-val i Sverige. I EU-valet röstar människor i EU:s medlemsländer fram politikerna som bestämmer i EU-parlamentet. 

EU-parlamentet är lite som Sveriges riksdag, fast för hela Europeiska unionen. Ett viktigt jobb för parlamentet är att bestämma vilka lagar som ska gälla i EU.

Senast det var EU-val var år 2019. Då röstade cirka 55 procent av de svenska väljarna. Det är mycket färre än i riksdagsvalet. Där brukar cirka 80 till 90 procent rösta.

Särskilt bland unga människor är intresset för EU-valet lågt. Bland väljare mellan 18 och 24 år var det bara 44 procent som röstade i EU-valet 2019. 

Statsvetaren Sofie Blombäck jobbar vid Mittuniversitetet. Hon säger att det finns flera skäl till att unga är sämre på att rösta i EU-valet. En sak är att valet är på sommaren. 

– Det blir svårare för skolor att arrangera saker inför valen, vilket kan vara väldigt, väldigt viktigt för förstagångsväljarna, säger hon till SVT. 

Hon säger också att unga ofta är intresserade av politik på andra sätt än äldre. 

– Unga är lika politiskt engagerade som tidigare men det är inte självklart att man kanaliserar det genom politiska partier och de klassiska valen, utan man kanske engagerar sig på andra sätt.

Sofie Blombäck säger också att det finns politiska frågor som kan få unga att bry sig mer om EU-valet. En sådan fråga är A-traktorer, där politiker i EU-parlamentet bland annat vill höja åldersgränsen. 

Europeiska unionen eller EU
är ett samarbete mellan flera europeiska länder.
I EU bestämmer politiker vilka lagar och regler
som ska gälla för hela EU.

 

Varje land i EU får skicka några politiker
till EU:s parlament.
EU:s parlament är ungefär som riksdagen i Sverige
fast för alla länder som är med i EU.

 

Snart ska Sverige rösta om
vilka politiker som vi ska skicka till EU:s parlament.
Det kallas för EU-valet.

 

Men i Sverige är det inte så många
som röstar i EU-valet.
Ungefär hälften av dem som får rösta
gör det i EU-valet.
I valet till riksdagen är det nästan alla som röstar.

 

EU-valet intresserar inte heller så många unga personer.
Få personer mellan 18 och 24 år röstar i EU-valet.
Det betyder inte att unga är mindre intresserade av politik.
Men unga visar sitt politiska intresse
på andra sätt än att rösta i EU-valet.